ข่าวสาร

กลุ่มบริษัทร็อควูล มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาอันท้าทาย ที่โลกของเรากำลังเผชิญ

25 August 2016

รายงานของกลุ่มบริษัทร็อควูล มุ่งเน้นในการก้าวเข้าไปสู่ความยั่งยืน อันเห็นได้จากกรอบความคิดที่เรียกว่า “พุ่งทะยานไปสู่ความท้าทาย” และตามด้วยหลักการพื้นฐานสามประการอันได้แก่
*ความยั่งยืนจะเป็นหัวใจสำคัญในการเติบโตของร็อควูล; *ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทร็อควูลส่งมอบอย่างสอดคล้องไปกับแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ;
*กลุ่มบริษัทร็อควูลให้คำมั่นต่อการบรรลุเป้าหมายหกประการเพื่อความยั่งยืนภายในองค์กร