ทางเลือกที่ยั่งยืน

ทางเลือกที่ยั่งยืน

จุดแข็ง 4 ข้อในหนึ่งเดียว : ความยั่งยืน

ฉนวนกันความร้อนร็อควูล ไม่เพียงแต่ช่วยในการสร้างอาคารที่ยั่งยืน มันยังทำมาจากวัสดุธรรมชาติและผลิตในทางที่ยั่งยืนอีกด้วย

หิน: เป็นธรรมชาติ ทรัพยากรหมุนเวียน

ผลิตภัณฑ์ร็อควูลทั้งหมด ทำมาจากสโตนวูล ซึ่งประกอบด้วยหินภูเขาไฟไดอะเบสที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หินนี้เป็นทรัพยากรธรรมชาติหมุนเวียน และอุดมสมบูรณ์ได้ในตัวเอง แต่ที่สำคัญกระบวนการผลิตที่มีเทคโนโลยีสูงของเราช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ฉนวนทั้งหมดของเราจะผลิตได้อย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ประหยัดพลังงานเป็นหลัก

หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดในการลดการใช้พลังงานของอาคารคือฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์ร็อควูลสโตนวูล เป็นตัวช่วยประหยัดพลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ เนื่องจากช่วยให้อาคารใหม่และอาคารที่มีอยู่เดิมได้รับประโยชน์จากฉนวนกันความร้อนที่ทนทานและมีประสิทธิภาพ จริงๆแล้วการประหยัดพลังงานที่ได้จากการติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสมจะทำให้มีพลังงานเหลือเกินความต้องการ ภายในไม่กี่เดือน 

ส่วนใหญ่ฉนวนกันความร้อนที่ติดตั้งอย่างถูกต้องสามารถลดความต้องการพลังงานของอาคารเพื่อให้ความร้อน หรือให้ความเย็นได้ถึงร้อยละ 70-90 นอกจากนี้ฉนวนกันความร้อนร็อควูลยังทำงานอย่างต่อเนื่องและไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนทดแทน หรือทีเรียกอีกอย่างว่า มันเป็นการลงทุน ที่จะได้ผลตอบแทนที่รวดเร็ว

การนำสโตนวูลกลับมาใช้ใหม่

 

ตตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาเราได้ทำการนำกลับมาใช้ใหม่ให้เป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของเรา และในปัจจุบันนี้กว่าร้อยละ 75 ของขยะที่ทำจากหินของเราถูกนำกลับมาใช้ใหม่ นอกจากนี้เรายังมีบริการนำกลับมาใช้ใหม่ในประเทศที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและรื้อถอนของเสีย ซึ่งรวมถึงวัสดุเหลือใช้จากอุตสาหกรรมอื่น ๆ และแปรรูปเป็นสโตนวูลใหม่ เรารู้สึกดีใจที่ได้ทราบว่ากระบวนการของร็อควูล ช่วยแก้ปัญหาของเสียที่มีราคาแพงและในเวลาเดียวกันก็ลดการใช้วัสดุบริสุทธิ์ 

จุดแข็ง 4 ข้อในหนึ่งเดียว

ฉนวนกันความร้อนของร็อควูล ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่สูงติดต่อกันมานานหลายทศวรรษ นอกเหนือจากคุณสมบัติทางความร้อนที่ยอดเยี่ยมแล้ว ผลิตภัณฑ์ร็อควูลยังให้ประสิทธิภาพด้านป้องกันเสียงและป้องกันไฟที่ไม่เหมือนใคร 

Back