ทำไมต้องพูดถึงเกี่ยวกับการออกแบบพลังงาน?

ทำไมต้องพูดถึงเกี่ยวกับการออกแบบพลังงาน?

การออกแบบด้านพลังงานของอาคารเป็นพื้นฐานสำหรับการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงในอนาคตอันคาดหวังซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญของค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อมีการพูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง การถกเถียงมักถูกจำกัดอยู่ที่ค่าก่อสร้าง ด้วยที่ว่าเกี่ยวข้องกับราคาของพลังงานที่เพิ่มขึ้น และนักลงทุนหลายคนมักจะมีคำถามเกี่ยวกับการรับรองตัวอาคาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และแม้แต่ค่าใช้จ่ายสำหรับการรื้อโครงสร้างก็เริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้นและมากขึ้น ค่าใช้จ่ายในอนาคตสามารถขึ้นได้ถึงร้อยละ 80 ของค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานทั้งหมดของอาคาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรอาคารเฉพาะ เช่น ประเภทการใช้งานและสถานที่ตั้ง

การออกแบบพลังงานอัจฉริยะไม่เพียงแต่พิจารณาถึงการสูญเสียความร้อนที่น้อยที่สุดผ่านกรอบของอาคาร เพื่อให้มีการใช้พลังงานที่น้อยที่สุดในการดำเนินงาน แต่ก็ยังจะพยายามใช้ประโยชน์จากรูปทรงเรขาคณิตของอาคาร มวลความร้อนของมัน และวิธีการทำพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับผู้ใช้อาคาร

การลดต้นทุน
การลดต้นทุน

การลดต้นทุน

โครงการก่อสร้างหลายแห่งในปัจจุบันพิสูจน์ให้เห็นว่าการลดต้นทุนการทำงานเป็นสิ่งที่ฉลาดในกระบวนการวางแผน
Back