ฉลองครบรอบ 80 ปีของกลุ่มร็อควูล

ฉลองครบรอบ 80 ปีของกลุ่มร็อควูล

ข่าวประชาสัมพันธ์

พ.ศ. 2560 กับ 80 ปีตั้งแต่ร็อควูลเริ่มผลิตฉนวนหินภูเขาไฟ

เมื่อปีพ.ศ. 2480 กลุ่มร็อควูลเริ่มต้นการผลิตในเมือง Hedehusene ประเทศเดนมาร์ก และได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เป็นมากกว่าฉนวนกันความร้อน กลุ่มร็อควูลมีพนักงานมากกว่า 10,800 คนดำเนินงานใน 38 ประเทศ โดยมีโรงงานผลิต 40 แห่ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทใน 100 ประเทศทั่วโลก

จุดมุ่งหมายเดียวของร็อควูล นับตั้งแต่ก่อตั้ง คือ การนำเอาพลังของธรรมชาติในหินให้มาเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้มีความปลอดภัย สะดวกสบาย และมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เมื่อเราเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของฉนวนหินภูเขาไฟ เราจะค้นพบวิธีอื่นๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโลกได้ดียิ่งขึ้น

ความท้าทายของวันนี้ คือโอกาสที่ดีในอนาคต

เราเล็งเห็นความท้าทายของการใช้ชีวิตที่ทันสมัยของผู้คนในเมืองใหญ่ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งถือเป็นโอกาสสำหรับกลุ่มร็อควูล ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดผลกระทบต่อมนุษยชาติที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอด 80 ปีที่ผ่านมาเราประสบความสำเร็จอย่างมาก ด้วยประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมา จนถึงการวางกลยุทธ์ ต่างๆในปัจจุบัน รวมถึงวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับอนาคต ด้วยความมุ่งมั่น และความร่วมมือที่ดีตลอดหลายปีที่ผ่านมา กับความภาคภูมิใจในผลงานของในสถานที่สำคัญต่างๆที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก 

Back