ดาวน์โหลดโบรชัวร์และผลการตรวจสอบจากสถาบันชั้นนำ

ไม่เพียงแค่ประกาศจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติเท่านั้น ผู้ผลิตฉนวน ROCKWOOL ยังได้ส่งผลิตภัณฑ์ไปทำการตรวจสอบทั้งจากองค์กรชั้นนำระดับนานาชาติอย่างองค์การตรวจสอบมาตรฐาน TÜV SÜD หรือแม้กระทั่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ก็ได้ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ของเรา และยืนยันโดยผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการ ว่าไม่พบแร่ใยหินใดๆ ทั้งสิ้น ในผลิตภัณฑ์ฉนวน ROCKWOOL