ฉนวน ROCKWOOL ผลิตอย่างไร

ความแตกต่างหลักของฉนวน ROCKWOOL และแร่ใยหิน ก็คือ ต้นกำเนิด เพราะแร่ใยหินเป็นวัตถุดิบที่เกิดขึ้นเองโดยการทับถมของแร่ซิลิเกตตามธรรมชาติ แต่ฉนวน ROCKWOOL เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตโดยมนุษย์ ซึ่งนำหินมาหลอมเหลวแล้วปั่นเป็นเส้นใย