ประกาศจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ

 ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2544 มีประกาศจากสถาบันวิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency Research of Cancer หรือ IARC) ภายใต้การดูแลขององค์การอนามัยโลก เกี่ยวกับการจัดกลุ่มสารหรือวัสดุที่ก่อให้เกิดมะเร็ง เป็นที่แน่ชัดว่า ฉนวน ROCKWOOL ซึ่งทำจากหิน (stone wool) ถูกจัดให้อยู่ใน Group 3 ไม่เป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดมะเร็ง (วรรคที่ 4 บรรทัดที่ 5)

 

ผลงานวิจัยในครั้งนี้ ทำให้ทุกคนที่ใช้ฉนวน ROCKWOOL จึงสามารถมั่นใจได้อย่างแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยต่อสุขภาพ