ฉนวน ROCKWOOL แตกต่างจากแร่ใยหินอย่างไร

เพราะคำว่า ROCKWOOL แปลตรงตัวตามภาษาไทยว่า ใยหิน ในขณะที่คำว่า Asbestos ซึ่งเป็นวัตถุก่อมะเร็งในมนุษย์กลับแปลเป็นภาษาไทยว่า แร่ใยหิน เราควรมาทำความเข้าใจกันให้มากขึ้นเกี่ยวกับข้อแตกต่างระหว่าง ฉนวน ROCKWOOL และแร่ใยหิน