นโยบายการรักษาความปลอดภัย

ROCKWOOL Asia มีพันธะสัญญาในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวทางอินเตอร์เน็ต ตลอดถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวผ่านทางเวปไซต์นี้ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อบังคับกฎหมายในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายการรักษาความปลอดภัย.

โดยเว็บไซต์นี้เป็นของ

ร็อควูล เอเชีย
3 International Business Park, Unit No. #02-25/26
Nordic European Centre
Singapore 609927
Tel: (+65) 6933 7110
Fax: (+65) 6933 7124 / 69337129
info@rockwoolasia.com

การเก็บข้อมูล

เรามีการเก็บข้อมูลหลายวิธี เมื่อท่านต้องการข้อมูลหรือบริการ จะมีการสอบถามข้อมูลต่างๆเช่น ชื่อ อีเมลล์ แอดเดรส อาชีพ และข้อมูลในการติดต่ออื่นๆตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่จะมีสัญลักษณ์(*) แสดงความจำเป็นในการขอข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อสัมพันธ์และเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้เว็ปไซค์ และสอบถามเกี่ยวกับการใช้สินค้าและบริการ.

คุ้กกี้

เราใช้ระบบคุ้กกี้และการรับส่งข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งานในเวปไซต์ คุ้กกี้ คือ หน่วยข้อมูลขนาดย่อยที่ถูกส่งผ่านจากเวปเซิฟเวอร์เข้าสู่บราวเซอร์ของผู้ใช้งานและจะถูกจัดเก็บที่ฮาร์ดไดร์ฟในคอมพิวเตอร์ ในการบันทึกข้อมูลระบบเราใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการค้นหาลักษณะการใช้งานบนเวปไซต์และการรับส่งข้อมูล ลักษณะของผู้เข้าชมเวปไซค์ ความชื่นชอบเพื่อเป็นสถิติที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิผลการให้บริการทางอินเตอร์เน็ท คุ้กกี้จะถูกจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นจนกว่าจะมีการลบทิ้งไป แต่ถ้าหากท่านไม่ต้องการใช้งานคุ้กกี้ ก็เพียงไม่สั่งใช้งาน (disable) ฟังค์ชั่นนี้ใน อินเตอร์เน็ต บราวเซอร์ (internet browser) ได้

การรับข้อมูลผ่านทาง อีเมลล์

เวปไซค์ของเราเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเลือกได้ว่าต้องการรับข้อมูลข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษรวมทั้งการใช้งานและการบริการต่างๆจากเราหรือไม่ เนื่องจากกิจกรรมทางการตลาดจะช่วยให้คุณได้รับสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าแต่ข่าวสารทั้งหมดจะถูกส่งไปทาง e-mail หลังจากการได้รับการยินยอมเท่านั้นและถ้าท่านไม่ต้องการรับข้อมูลข่าวสารใดๆอีกในอนาคต เพียงแค่ส่งอีเมลล์มาที่ info@rockwoolasia.com และระบุหัวข้อว่า "Unsubscribe” 

การปกปิดข้อมูลจากบุคคลที่สาม

ข้อมูลของท่านจะได้รับการปกปิดจากบุคคลที่สามนอกเสียจากจะได้รับความยินยอมก่อนหรือจากการเรียกดูตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลใดๆนั้น.

ความถูกต้อง หรือ แก้ไขเพิ่มเติม

ถ้าหากต้องการแก้ไข เพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนข้อมูล กรุณาติดต่อตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ อีเมลล์ แอดเดรส เบอร์โทรศัพท์หรือแฟกซ์ เพื่อให้ทางเราได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล.

ความปลอดภัย

เรามีความตั้งใจในการรักษาความปลอดภัยทางข้อมูลส่วนบุคคลและมีมาตรการคุ้มครองป้องกันความเสียหายอันเกิดจากการนำข้อมูลไปปรับเปลี่ยนและใช้ในทางที่ผิด.

ติดต่อ

หากมีข้อสงสัยในนโยบายความปลอดภัย การใช้งานบนเวปไซต์หรือต้องการติดต่อกับทางบริษัท กรุณาติดต่อมาตามที่อยู่ดังต่อไปนี้ email address เบอร์โทรศัพท์และแฟกซ์.