Conrock

ROCKWOOL Conrock เป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบหลักในแผ่นฉนวนสาเร็จรูป (sandwich panels) สามารถผลิตได้ทั้งแบบแผ่น (slab) หรือแบบชั้นบาง ๆ (lamella) เพื่อสนองความต้องการของผู้ผลิตแผ่นฉนวนสาเร็จรูป

ROCKWOOL Conrock สามารถนาไปใช้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร อาทิ ผนังด้านหน้าอาคาร ผนัง หลังคา ผนังกั้นห้อง เพดาน และงานที่ต้องรับน้าหนักมาก เช่น งานที่มีความกว้างเป็นพิเศษ หรืองานที่มีความสูงมาก

ROCKWOOL Conrock แบ่งออกเป็นซีรีย์เอส (S) และซีรีย์แอล (L) โดยแผ่นฉนวนใยหินROCKWOOL Conrock S ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ผลิตแผ่นฉนวนสาเร็จรูปสามารถนาไปตัดเป็นชั้นบาง ๆ ได้เอง และใส่ผลิตภัณฑ์ลงในสายการผลิตแผ่นฉนวนสาเร็จรูปได้โดยอัตโนมัติ แผ่นฉนวนซีรีย์เอสนี้มีความแข็งแรงทางกลและความหนาที่หลากหลาย เหมาะสาหรับงานที่มีหน้ากว้างและรูปแบบต่าง ๆ

ROCKWOOL Conrock L เป็นแผ่นฉนวนใยหินชั้นบาง ๆ ประกอบด้วยแถบฉนวนชั้นบางแผ่นย่อย ๆ เหมาะสาหรับการผลิตแผ่นฉนวนสาเร็จรูปที่ผู้ผลิตไม่มีเครื่องตัดแผ่นบาง แผ่นฉนวนซีรีย์แอลมีความทนทานและมีขนาดที่หลากหลายปรับได้ตามความต้องการของลูกค้า จึงเหมาะกับการผลิตแผ่นฉนวนสาเร็จรูปที่ทาด้วยมือ

จุดเด่น:

  • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
  • ไม่มีปัญหาสะพานความร้อน (thermal bridges) กันความร้อนได้ดี
  • สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง มีความแข็งแร
  • งทางกล
  • ไม่ติดไฟง่าย และดูดซับเสียงได้ดี
Conrock

ขนาด

ROCKWOOL Conrock มีทั้งหมด 2 รุ่น คือรุ่น L และ S ความแตกต่างระหว่าง 2 รุ่นนี้ คือ รุ่น L มีการตัดเบื้องต้นแล้ว ในขณะที่รุ่น S เป็นแบบแผ่น สำหรับลูกค้าที่สามารถตัดด้วยตนเอง

Conrock L

Conrock  Lamella L10 L12.5 L15
ความหนาแน่นที่กำหนด (กิโลกรัม/ลูกบาตรเมตร) 100 125 150
ขนาด: ยาว x กว้าง (มม.) 1200 x 100
ความหนา (มม.) 23 - 150

 

Conrock S

Conrock Slab

L10 L12.5 L15
ความหนาแน่นที่กำหนด (กิโลกรัม/ลูกบาตรเมตร) 100 125 150
ขนาด: ยาว x กว้าง (มม.) 1200 x 600
ความหนา (มม.) 50 - 150 50 - 140 50 - 110
Back