Cool 'n' Comfort SL

ฉนวนร็อควูล รุ่น Cool 'n' Comfort SL มีลักษณะเป็นแผ่นกึ่งแข็ง ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีความหลากหลายในการใช้งาน ง่ายต่อการติดตั้งระหว่างแปสาหรับระบบหลังคาคู่ (Double Skin) ผลิตภัณฑ์มีหลากหลายขนาดให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีหรือไม่มีแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นหลังคาของอาคารที่พักอาศัย อาคารสานักงาน และอาคารในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ฉนวนร็อควูล รุ่น Cool 'n' Comfort SL ใช้ติดตั้งระหว่างแผ่นเมทัลชีท (metal sheets) สองแผ่นในระบบหลังคาคู่ และยึดระบบนี้เข้าด้วยกันด้วยแปตัว z ซึ่งจะทาให้เกิดช่องว่างเพื่อใช้สาหรับติดตั้งวัสดุกันความร้อนและความชื้น ฉนวนร็อควูล รุ่น Cool 'n' Comfort SL จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานของระบบหลังคาคู่โดยการเพิ่มระดับการป้องกันความร้อน เสียง และเพลิงไหม้ได้เป็นอย่างดี

จุดเด่น:

  • เพิ่มความรู้สึกสบายของบรรยากาศภายในอาคารด้วยคุณสมบัติกันความร้อน
  • ฉนวนมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนานเทียบเท่ากับอายุของอาคาร
  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเมื่อโดนน้า
  • ช่วยลดความเสียหายและเพิ่มโอกาสในการอพยพและให้ความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุไฟไหม้
  • ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนจากเสียงภายนอกอาคาร รวมทั้งลดเสียงดังของฝนที่ตกกระทบหลังคา
Cool 'n' Comfort SL

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ค่าการดูดซับเสียง (NRC) ที่ความหนา 50 มิลลิเมตร 1 EN ISO 354 / ASTM C 423-01
ความสามารถในการทนไฟ ไม่ติดไฟ / อัคคีภัยประเภท A1 EN13501-1
จุดหลอมเหลว มากกว่า 1000 องศาเซลเซียส ASTM E794
ค่าความต้านทานความร้อน ที่ความหนา 50 มม. (ตารางเมตร.เคลวิน/วัตต์) 1.39 - 1.52
การดูดซับ (บางส่วน) 0.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN1609.97

ขนาด

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร)
238027 Cool 'n' Comfort SL920 50 600 1200
238026 Cool 'n' Comfort SL940 50 600 1200
238022 Cool 'n' Comfort SL950 50 600 1200
238008 Cool 'n' Comfort SL960 50 600 1200
Back