Cool 'n' Comfort RL

ฉนวนร็อควูล รุ่น Cool 'n' Comfort RL เป็นฉนวนกันความร้อนน้าหนักเบา ไม่ติดไฟง่าย ตอบโจทย์สาหรับระบบหลังคาเดี่ยว (Single Skin) ได้ดี ผลิตภัณฑ์จาหน่ายในแบบม้วน เพื่อให้ง่ายและสะดวกสาหรับการติดตั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีหลากหลายความหนาให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่มีหรือไม่มีแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานทั้งสาหรับอาคารที่พักอาศัย อาคารสานักงาน และอาคารในโรงงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์ฉนวนร็อควูล รุ่น Cool 'n' Comfort RLใช้ติดตั้งบนแปสาหรับระบบหลังคาเมทัลชีทแบบเดี่ยว (Single Skin) ซึ่งสามารถติดตั้งโดยวิธีการปูและยึดเข้ากับลวดตาข่าย (wire mesh) คู่กับแผ่นอะลูมิเนียมฟอยล์ในการรองด้านล่างของฉนวน

จุดเด่น:

  • คืนตัวได้ดีและง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
  • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
  • ฉนวนมีความทนทาน อายุการใช้งานยาวนานเทียบเท่ากับอายุของอาคาร
  • เพิ่มความรู้สึกสบายของบรรยากาศภายในอาคารด้วยคุณสมบัติกันความร้อน
  • ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายเมื่อโดนน้า
  • ลดเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนจากเสียงภายนอกอาคาร รวมทั้งลดเสียงดังของฝนที่ตกกระทบหลังคา
Cool 'n' Comfort RL

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ค่าการดูดซับเสียง (NRC) ที่ความหนา 50 มิลลิเมตร 1 EN ISO 354 / ASTM C 423-01
ความสามารถในการทนไฟ ไม่ติดไฟ / อัคคีภัยประเภท A1 EN13501-1
จุดหลอมเหลว มากกว่า 1000 องศาเซลเซียส ASTM E794
ค่าความต้านทานความร้อน ที่ความหนา 50 มม. (ตารางเมตร.เคลวิน/วัตต์) 1.39 - 1.47
การดูดซับ (บางส่วน) 1.0 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN1609.97

 

 

ขนาด

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร)
238238 Cool 'n' Comfort RL920 50 1200 5000
238234 Cool 'n' Comfort RL920 75 1200 5000
238231 Cool 'n' Comfort RL930 50 1200 5000
238228 Cool 'n' Comfort RL940 50 1200 5000
Back