Hardrock and Roofrock

เพื่อตอบสนองความต้องการในเรื่องการออกแบบ งบประมาณค่าใช้จ่าย และระบบป้องกันการรั่วซึมของหลังคา ร็อควูลจึงออกแบบแผ่นฉนวนสาหรับดูแลโครงสร้างหลังคา 3 แบบ ตามการใช้งานที่แตกต่างกัน เพื่อให้ผู้ใช้งาน ผู้ออกแบบ และผู้ติดตั้งได้รับประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจ

FLATROOF LITE

Flatroof Lite: ระบบฉนวน Flatroof Lite ตอบโจทย์สาหรับหลังคาการรั่วซึมและความชื้นได้อย่างคุ้มค่า ทั้งยังสนองความต้องการพื้นฐานทั้งในเรื่องการป้องกันความร้อน ดูดซับเสียง และป้องกันไฟได้อย่างดีเยี่ยม ระบบนี้ประกอบด้วยแผ่นฉนวนกันความชื้น Roofrock 30 ที่สามารถรับแรงกดทับได้ 30 กิโลปาสคาล (kPa) ซึ่งเป็นค่าที่แนะนาให้ใช้สาหรับการปูชั้นล่างสุด ส่วนแผ่นฉนวน Hardrock 60 มีความแข็งแรงทางโครงสร้างสูง จึงนามาใช้ปูในชั้นบนสุดเพื่อรักษาความแข็งแรงทั้งหมดของโครงสร้างหลังคาไว้ ระบบ Flatroof Lite ได้รับมาตรฐานการกันไฟจาก FM approvals จากการผสมผสานแผ่นฉนวนแบบ Roofrock และ Hardrock เข้าไว้ด้วยกัน

FLATROOF PLUS

Flatroof Plus: ระบบฉนวนร็อควูล Flatroof Plus ให้ความแข็งแรงทางกลเป็นพิเศษ ทนทานทุกปัญหาของหลังคา แผ่นฉนวนกันความชื้นนี้มีค่าต้านทานแรงกด 60 กิโลปาสกาล (kPa) จึงมีความทนทานต่อการเดินและยืนบนหลังคาในระหว่างการบารุงรักษาและด้วยเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของร็อควูล แผ่นฉนวน Hardrock 60 จึงมีเอกลักษณ์ในการผสมผสานคุณสมบัติความแข็งแรงทนทาน น้าหนักเบา และกันไฟ เมื่อทาการทดสอบด้วยมาตรฐาน EN 1606 ระบบฉนวน Flatroof Plus สามารถรับน้าหนักจากแรงกดทับจากการบรรทุกของได้ถึง 3 กิโลปาสคาล (kPa)

FLATROOF PRO

Flatroof Pro: ระบบฉนวนร็อควูล Flatroof Pro เป็นระบบที่มีคุณภาพสูงสุด ดูดซับเสียงได้ดีเยี่ยม เนื่องจากแผ่นฉนวนมีมวลสูงและมีความสามารถในการป้องกันความชื้นสูง การันตีจากการได้รับการยกย่องในกลุ่มเอเชียว่าเป็นระบบที่มีคุณภาพสูง เมื่อทาการทดสอบด้วยมาตรฐาน EN 1606 ระบบฉนวน Flatroof Pro สามารถรับน้าหนักจากแรงกดทับจากการบรรทุกของได้ถึง 4 กิโลปาสคาล (kPa)

Hardrock and Roofrock

Hardrock 60

คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ความต้านแรงกด มากกว่า 60 กิโลปาสกาล ที่ความหนาลดลง 10% EN 826
ความสามารถในการทนไฟ ไม่ติดไฟ / จำแนกเป็นประเภท A1 EN13501-1
ค่ารับแรงกระทำเป็นจุด มากกว่า 500 นิวตัน ที่ความหนาลดลง 5 มิลลิเมตร EN 12430
ค่าการนำความร้อนที่อุณหภูมิเฉลี่ย 20 เซลเซียส (วัตต์/เมตร.เคลวิน) 0.037 ASTM C518
การดูดซับ (บางส่วน) น้อยกว่า 0.5กิโลกรัม/ตารางเมตร EN1609.97

Hardrock 80

คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ความต้านแรงกด มากกว่า 80 กิโลปาสกาล ที่ความหนาลดลง 10% EN 826
ความสามารถในการทนไฟ ไม่ติดไฟ / จำแนกเป็นประเภท A1 EN13501-1
ค่ารับแรงกระทำเป็นจุด มากกว่า 700 นิวตัน ที่ความหนาลดลง 5 มิลลิเมตร EN 12430
ค่าการนำความร้อนที่อุณหภูมิเฉลี่ย 20 เซลเซียส (วัตต์/เมตร.เคลวิน) 0.038 ASTM C518
การดูดซับ (บางส่วน) น้อยกว่า 0.5กิโลกรัม/ตารางเมตร EN1609.97

 

 

ขนาด

พิมพ์
รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร)
189408 Roofrock 85 2400 1200
189409 Roofrock 100 2400 1200
159063 Hardrock 60 50 600 1200
159132 Hardrock 80 50 600 1200
170898 Hardrock 80 50 1200 1200
166903 Hardrock 80 50 1200 2400
159185 Hardrock 80 75 1200 2400
159092 Hardrock 80 100 600 1200
Back