ความสามารถในการทนไฟ

ความสามารถในการทนไฟ

การป้องกันการเกิดอัคคีภัย

ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ฉนวนกันความร้อนของเราทำจากหินภูเขาไฟช่วยปกป้องชีวิตและการลงทุน

ฉนวนหินภูเขาไฟ ไม่ก่อให้เกิดควันพิษที่เป็นอันตราย ช่วยปกป้องโครงสร้างที่รับน้ำหนักของอาคารและช่วยชะลอการแพร่กระจายของเปลวไฟ เพื่อเพิ่มระยะเวลาให้ผู้ที่อยู่ภายในอาคารมีเวลาในการหลบหนี

การป้องกันผนังด้วยฉนวนกันความร้อนร็อควูล สามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดควันไฟ และไฟลุกลามจากพื้นถึงพื้น

การสร้างความแข็งแรงให้กับอาคารด้วย Rocksafe Plus
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย การสร้างความแข็งแรงให้กับอาคารด้วย Rocksafe Plus
การป้องกันการเกิดอัคคีภัย

การสร้างความแข็งแรงให้กับอาคารด้วย Rocksafe Plus

ฉนวนกันความร้อน Rocksafe Plus ไม่ติดไฟ สามารถปกป้องชีวิต และเป็นการลงทุนเพื่อการชะลอการแพร่กระจายของเปลวไฟ และทำให้ผู้อยู่อาศัยมีเวลามากขึ้นในการหลบหนีขณะที่สามารถจำกัดความเสียหายต่ออาคาร
ฉนวนกันความร้อน Rocksafe Plus ไม่ติดไฟ สามารถปกป้องชีวิต และเป็นการลงทุนเพื่อการชะลอการแพร่กระจายของเปลวไฟ และทำให้ผู้อยู่อาศัยมีเวลามากขึ้นในการหลบหนีขณะที่สามารถจำกัดความเสียหายต่ออาคาร
เรียนรู้เพิ่มเติม

การป้องกันผนังด้วย Rocksafe

ผลิตภัณฑ์ Rocksafe Plus ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับการติดตั้งผนังม่าน การประยุกต์ใช้ที่สำคัญคือการปิดผนึกช่องเปิดใดๆ ในพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้เช่นผนังระหว่างผนังม่านและขอบด้านนอกของแผ่นพื้น สิ่งนี้สามารถป้องกันการแพร่กระจายของไฟและเก็บรักษาห้องดับเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารได้ในกรณีเกิดเพลิงไหม้

Rocksafe Plus ได้รับการทดสอบความทนทานต่อเพลิงไหม้ตามมาตรฐาน BS476 Part 20 ในห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองและได้รับการดับเพลิงเป็นเวลาสองชั่วโมงโดยมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ความสมบูรณ์และฉนวน ในการทดสอบการทนไฟนี้ Rocksafe Plus มีความหนา 135 มิลลิเมตรได้รับการบีบอัดให้ได้อย่างน้อย 15% ของความกว้างทั้งหมดและติดตั้งไว้ในช่องเปิดต่างๆของแผ่นพื้นคอนกรีต

ระบบผนังกระจกกับ Rocksafe plus ระบบผนังกระจกกับ Rocksafe plus
Back