ProRox BL 938-SA

ProRox BL 938-SA (รุ่นเดิม: RockTech B350) เป็นฉนวนใยหินชนิดม้วน เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนของอุปกรณ์งานอุตสาหกรรมที่ไม่มีการสั่น ที่อุณหภูมิไม่เกิน 350 องศาเซลเซียส

ฉนวน ProRox BL 938-SA (รุ่นเดิม: RockTech B350) ผลิตขึ้นตามมาตรฐานระหว่างประเทศ ASTM C553 ประเภท I, II และ III

ProRox BL 938-SA

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ความหนาแน่น 60 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ASTM C167
อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ 350 องศาเซลเซียส ASTM C411 / C447
ปฏิกิริยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การจำแนกวัสดุติดไฟ ตามมาตรฐานยุโรปประเภท A1 ลักษณะการเผาไหม้ของพื้นผิววัสดุ; การลามไฟ = ผ่าน, การเกิดควัน = ผ่าน EN 13501-1 ASTM E84
ปริมาณสารละลายคลอไรด์ น้อยกว่า 10 ppm ASTM C871
ปริมาณสารละลายคลอไรด์ ผ่านมาตราฐานการทดสอบ การกัดกร่อนของสแตนเลสสตีล ตามวิธี ASTM C795 ASTM C692 / C871
การดูดซับความชื้น น้ำหนักน้อยกว่า 1% ASTM C1104 / C1104M
ค่าการดูดซับน้ำ น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN 1609

การนำความร้อน 

อุณหภูมิเฉลี่ย (°C) 50 100 150 มาตรฐาน
λ(W/mK) 0.039 0.047 0.057 ASTM C177

ขนาด

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร)
214528 ProRox BL 938-SA 50 600 5000
220415 ProRox BL 938-SA 75 600 2500
214534 ProRox BL 938-SA 100 600 2000
Back