ProRox SL 540-SA

ProRox SL 540-SA (รุ่นเดิม: RockTech S650.160.HC) เป็นฉนวนใยหินทนแรงอัดสูงชนิดแผ่น

การนำไปใช้

ฉนวน ProRox SL 540-SA (รุ่นเดิม: RockTech S650.160.HC) เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียงของโครงสร้างที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงและรับน้าหนักไม่มาก

มาตรฐานรองรับ

แผ่นฉนวน ProRox SL 540-SA (รุ่นเดิม: RockTech S650.160.HC) ผลิตขึ้นตามมาตรฐานระหว่างประเทศ EN14303, CINI 2.2.01 และ ASTM C612: ประเภท IA, IB,II, III, IVA

ProRox SL 540-SA

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ความหนาแน่น 160 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ASTM C303
อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ 650 องศาเซลเซียส ASTM C411 / C447
ปฏิกิริยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การจำแนกวัสดุติดไฟ ตามมาตรฐานยุโรป ประเภท A1 EN13501-1
ปฏิกิริยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ลักษณะการเผาไหม้ของพื้นผิววัสดุ; การลามไฟ = ผ่าน, การเกิดควัน = ผ่าน ASTM E84
ปริมาณสารละลายคลอไรด์ น้อยกว่า 10 ppm ASTM C871
ปริมาณสารละลายคลอไรด์ ผ่านมาตราฐานการทดสอบ การกัดกร่อนของสแตนเลสสตีล ตามวิธี ASTM C795 ASTM C692 / C871
การดูดซับความชื้น น้ำหนักน้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก ASTM C1104 / C1104M
ค่าการดูดซับน้ำ น้ำหนักน้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN 1609

ค่าการนำความร้อน

อุณหภูมิเฉลี่ย  (°C ) 50 100 150 200 250 300 มาตรฐาน
λ(W/mK) 0.038 0.045  0.052  0.062  0.07  0.079 ASTM C177

ขนาด

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร)
202270 ProRox SL 540-SA 50 600 1200
202271 ProRox SL 540-SA 75 600 1200
Back