ProRox SL 970-SA

ProRox SL 970-SA (รุ่นเดิม: RockTech S650.128) เป็นฉนวนใยหินชนิดแผ่นที่มีความแข็งและทนทาน

การนำไปใช้

ฉนวน ProRox SL 970-SA (รุ่นเดิม: RockTech S650.128) เป็นฉนวนใยหินชนิดแผ่นที่มีความแข็งและทนทาน มาตรฐานรองรับ: แผ่นฉนวน ProRox SL 970-SA (รุ่นเดิม: RockTech S650.128) ผลิตขึ้นตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.01 และ ASTM C612 ประเภท IA, II, III, IVA และ IVB

ProRox SL 970-SA

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ความหนาแน่น 128 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ASTM C303
อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ 650 องศาเซลเซียส ASTM C411 / C447
ปฏิกิริยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การจำแนกวัสดุติดไฟ ตามมาตรฐานยุโรปประเภท A1 ลักษณะการเผาไหม้ของพื้นผิววัสดุ; การลามไฟ = ผ่าน, การเกิดควัน = ผ่าน EN 13501-1 ASTM E84
ปริมาณสารละลายคลอไรด์ น้อยกว่า 10 ppm ผ่านมาตราฐานการทดสอบ การกัดกร่อนของสแตนเลสสตีล ตามวิธี ASTM C795 ASTM C871 ASTM C692 / C871
การดูดซับความชื้น น้ำหนักน้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก ASTM C1104 / C1104M
ค่าการดูดซับน้ำ น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN 1609

ค่าการนำความร้อน

อุณหภูมิเฉลี่ย (°C )

50 100 150 200 250 300 มาตรฐาน
λ(W/mK) 0.038 0.043 0.049 0.056 0.064 0.074 ASTM C177

ขนาด

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร)
202269 ProRox SL 970-SA 25 600 1200
214486 ProRox SL 970-SA 50 600 1200
202395 ProRox SL 970-SA 75 600 1200
202267 ProRox SL 970-SA 100 600 1200
Back