ProRox WM 960-SA

ProRox WM 960-SA (รุ่นเดิม: RockTech WM 650.LC) เป็นฉนวนใยหินชนิดผืน (mat) ทนต่อแรงหนัก เย็บติดกับลวดตาข่ายชุบสังกะสี (galvanised) ด้วยลวดชุบสังกะสี

การนำไปใช้

ฉนวนProRox WM 960-SA เป็นฉนวนใยหินชนิดผืน (mat) ทนต่อแรงหนัก เย็บติดกับลวดตาข่ายชุบสังกะสี (galvanised) ด้วยลวดชุบสังกะสี เหมาะสาหรับระบบเครื่องที่ติดตั้งในอุตสาหกรรม เช่น ท่อไอน้าแรงดันสูง เตาปฏิกรณ์ เตาเผา ฯลฯ ลูกค้าสามารถสั่งทาผืนฉนวนได้ตามการทนต่ออุณหภูมิที่ต้องการ

มาตรฐานรองรับ

ฉนวน ProRox WM 960-SA (รุ่นเดิม: RockTech WM 650.LC) ชนิดผืนมีลวดตาข่าย ผลิตขึ้นตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.02 และ ASTM C592 ประเภท I,II และ III

ProRox WM 960-SA

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ความหนาแน่น 100 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ASTM C167
อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ 650 องศาเซลเซียส ASTM C411 / C447
ปฏิกิริยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การจำแนกวัสดุติดไฟ ตามมาตรฐานยุโรปประเภท A1 ลักษณะการเผาไหม้ของพื้นผิววัสดุ; การลามไฟ = ผ่าน, การเกิดควัน = ผ่าน EN 13501-1 ASTM E84
ปริมาณสารละลายคลอไรด์ น้อยกว่า 10 ppm ผ่านมาตราฐานการทดสอบ การกัดกร่อนของสแตนเลสสตีล ตามวิธี ASTM C795 ASTM C871 ASTM C692 / C871
การดูดซับความชื้น น้ำหนักน้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก ASTM C1104 / C1104M
การดูดซับน้ำ น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN 1609

ค่าการนำความร้อน

50 100 150 200 250 300 มาตรฐาน
0.037 0.042 0.048 0.056 0.065 0.073 ASTM C177

ขนาด

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร)
202228 ProRox WM 960-SA 25 600 5000
202247 ProRox WM 960-SA 50 600 5000
202235 ProRox WM 960-SA 75 600 3000
202234 ProRox WM 960-SA 100 600 2000
Back