ProRox WM 970-SA

ProRox WM 970-SA (รุ่นเดิม: RockTech WM 650HD) เป็นฉนวนใยหินชนิดผืน (mat) ทนต่อแรงหนัก เย็บติดกับลวดตาข่ายชุบสังกะสี (galvanised) ด้วยลวดชุบสังกะสี

การนำไปใช้

ฉนวน ProRox WM 970-SA เป็นฉนวนใยหินชนิดผืน (mat) ทนต่อแรงหนัก เย็บติดกับลวดตาข่ายชุบสังกะสี (galvanised) ด้วยลวดชุบสังกะสี เหมาะสาหรับระบบเครื่องที่ติดตั้งในอุตสาหกรรมที่ต้องเผชิญกับอุณหภูมิสูงและทนต่อแรงสั่นสะเทือน

มาตรฐานรองรับ

ฉนวน ProRox WM 970-SA (รุ่นเดิม: RockTech WM 650HD) ชนิดผืนมีลวดตาข่าย ผลิตขึ้นตามมาตรฐานระหว่างประเทศ CINI 2.2.02 และ ASTM C592 ประเภท I, II และ III

ProRox WM 970-SA

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ความหนาแน่น 128 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ASTM C167
อุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งานได้ 750 องศาเซลเซียส ASTM C411 / C447
ปฏิกิริยาเมื่อเกิดเพลิงไหม้ การจำแนกวัสดุติดไฟ ตามมาตรฐานยุโรป ประเภท A1 ลักษณะการเผาไหม้ของพื้นผิววัสดุ; การลามไฟ = ผ่าน, การเกิดควัน = ผ่าน EN 13501-1 ASTM E84
ปริมาณสารละลายคลอไรด์ น้อยกว่า 10 ppm ผ่านมาตราฐานการทดสอบ การกัดกร่อนของสแตนเลสสตีล ตามวิธี ASTM C795 ASTM C871 ASTM C692 / C871
การดูดซับความชื้น น้ำหนักน้อยกว่า 1% โดยน้ำหนัก ASTM C1104 / C1104M
ค่าการดูดซับน้ำ น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN 1609

ค่าการนำความร้อน

อุณหภูมิเฉลี่ย  (°C ) 50 100 150 200 250 300 มาตรฐาน
λ(W/mK) 0.038 0.043 0.048 0.055 0.063 0.072 ASTM C177

ขนาด

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร)
202677 ProRox WM 970-SA 25 600 5000
202238 ProRox WM 970-SA 50 600 5000
202240 ProRox WM 970-SA 75 600 3000
202186 ProRox WM 970-SA 100 600 2000
Back