Rocksafe Plus

ผลิตภัณฑ์ Rocksafe ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยสำหรับการติดตั้งบริเวณผนัง นำมาใช้โดยการปิดผนึกบริเวณช่องเปิด หรือ พื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ผนังระหว่างผนังม่าน และขอบด้านนอกของแผ่นพื้น

สิ่งนี้สามารถป้องกันการแพร่กระจายของไฟ และสามารถรักษาห้องดับเพลิงในแต่ละชั้นของอาคารได้ในกรณีเกิดเพลิงไหม้

Rocksafe Plus

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ความสามารถในการทนไฟ ไม่ติดไฟ BS 476 Part 4
จุดหลอมเหลว เท่ากับ มากกว่า 1000 องศาเซลเซียส DIN 4102-17
ค่าการนำความร้อนที่อุณหภูมิเฉลี่ย 20 เซลเซียส (วัตต์/เมตร.เคลวิน) 0.035 ASTM C518
การดูดซับ (บางส่วน) น้อยกว่า 0.5 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN1609.97

ขนาด

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร)
160064 Rocksafe Plus 135 600 1200
Back