หลังคาแบบลอน

หลังคาแบบลอนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 ใช้อยู่นอกอาคาร ดังนั้นหลังคาฉนวนกันความร้อนจึงมีความสำคัญ สำหรับอาคารที่ต้องการปรับปรุงการระบายความร้อน และประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน รวมถึงอีกหนึ่งประสิทธิภาพของฉนวนกันความร้อนของเราสามารถช่วยให้การลุกลามของไฟเป็นไปอย่างเชื่องช้า ซึ่งจะช่วยให้มีเวลามากขึ้นในการอพยพและการช่วยเหลือ 

รวมถึงฉนวนกันความร้อนของเราช่วยให้การลุกลามของไฟเป็นไปอย่างเชื่องช้า ซึ่งจะช่วยให้มีเวลามากขึ้นในการอพยพและการช่วยเหลือ

Back