Thermalrock B (Blanket)

Thermalrock B (Blanket) เป็นฉนวนที่มีความยืดหยุ่นซึ่งออกแบบมาเพื่อใช้เป็นฉนวนทั่วไป และมีรูปแบบที่ม้วนหรือพับได้เพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งในพื้นที่ขนาดใหญ่ มีความหนาหลายขนาด เพื่อให้เหมาะสาหรับใช้เป็นฉนวนกันความร้อนในอาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารในโรงงานอุตสาหกรรม

Thermalrock B สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น งานปูหลังคา ห้องใต้หลังคา ฝ้าเพดาน ฝ้าเพดานแบบแขวน และโครงสร้างอื่น ๆ ที่ไม่รองรับน้าหนักมาก นอกจากนี้ ยังสามารถใช้เป็นฉนวนชั้นเดียวสาหรับกันความร้อนของโครงสร้างภายนอก เช่น ในหลังคาที่แทรกคานค้าหลังคากับห้องใต้ถุน

จุดเด่น:

  • คืนตัวได้ดี
  • ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
  • ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว
  • กันน้าซึม
  • คุ้มค่าในการลงทุน
Thermalrock B (Blanket)

คุณสมบัติ

พิมพ์
คุณสมบัติ รายละเอียด มาตรฐาน
ความสามารถในการทนไฟ ไม่ติดไฟ / จำแนกเป็นประเภท A1 EN13501-1
ค่าการนำความร้อนที่อุณหภูมิเฉลี่ย 20 เซลเซียส (วัตต์/เมตร.เคลวิน) 0.034 - 0.036 ASTM C518
การดูดซับ (บางส่วน) 1.0 กิโลกรัม/ตารางเมตร EN1609.97
ค่าการดูดซับไอระเหย (ความชื้น) น้อยกว่า 0.04% ASTM C1104 / C1104M

ขนาด

รหัสสินค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ความหนา (มิลลิเมตร) ความกว้าง (มิลลิเมตร) ความยาว (มิลลิเมตร)
158742 Thermalrock B40 50 1200 5000
158744 Thermalrock B40 50 1200 7500
158748 Thermalrock B50 50 1200 5000
158749 Thermalrock B50 50 1200 7500
158756 Thermalrock B60 50 1200 5000
158757 Thermalrock B60 50 1200 7500
161799 Thermalrock B80 50 1200 5000
158763 Thermalrock B80 50 1200 7500
159329 Thermalrock B100 50 1200 5000
Back