การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงาน

การใช้ฟอสซิลอย่างกว้างขวางเพื่อให้ความร้อน(และความเย็น) ในอาคารของเรานั้นมีผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศและสภาพความเป็นอยู่ของเรา

ฉนวนกันความร้อน - หนทางที่ง่ายที่สุด

ฉนวนกันความร้อนที่ดีคือหนึ่งในวิธีที่ได้ผลที่สุดในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สโตนวูล - วัศดุธรรมชาติ

ROCKWOOL คือหินธรรมชาติที่ถูกทอออกมาเป็นเส้นใย

สโตนวูล - วัศดุธรรมชาติ