ทำไมเสียงจึงมีความสำคัญ

เสียงรบกวนเป็นมลพิษและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์และการได้ยิน และยังเป็นมลพิษทางสิ่งแวดล้อมที่สามารถพบได้อย่างแพร่หลายมากที่สุด

ระบบเสียงที่สามารถสร้างและปรับปรุงได้

เมื่อมีการวางแผนโครงการปรับปรุง การจัดการเรื่องระบบเสียงคือสิ่งสำคัญที่จะต้องพิจารณาตั้งแต่ตอนแรกเริ่ม

ROCKWOOL คุณภาพและประสิทธิภาพการป้องกันเสียงที่ยอดเยี่ยม

ROCKWOOL เป็นฉนวนป้องกันเสียงที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการก่อสร้าง

การดูดซับเสียง