การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการใช้พลังงาน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้จะได้รับอิทธิพลจากช่วงอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงในระดับเพียงไม่กี่องศา ในทุกๆปี เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของโลกในระดับเล็กน้อยซึ่งจะมีผลกระทบที่รุนแรงสำหรับสภาพภูมิอากาศและสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์

การเผาไหม้ที่มากเกินไปของเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นตัวสร้างและปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลออกสู่ชั้นบรรยากาศ ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มหาศาลจะหมายถึงปริมาณความร้อนที่สะสมอยู่บนโลกและจะเพิ่มระดับความรุนแรงของการเกิดสภาวะเรือนกระจก ในขณะที่ก๊าซอื่นๆอาทิเช่น ก๊าซไนตรัสออกไซด์  (N2O), มีเทน (CH4 )และก๊าซฟลูออรีนจะไปเพิ่มระดับของภาวะโลกร้อน          ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา มีบันทึกที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลก ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้นั้นสามารถถูกจัดเป็นประวัติการณ์ของการบันทึกอุณหภูมิเลยทีเดียว

ตามที่คณะกรรมการสหประชาชาติระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) อุณหภูมิเฉลี่ยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจะมีค่าอยู่ระหว่าง 1-5 องศาเซลเซียสในศตวรรษหน้า การปล่อยก๊าซคาร์ไดออกไซต์จะต้องลดลงโดยเฉลี่ย 60-80% ก่อนปี 2050 ซึ่งจะทำให้เรามีโอกาศที่จะลดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่ 2 องศาเซลเซียสเท่านั้น การดำเนินการอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิในระดับที่สูงขึ้น ผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงสามารถทำลายล้างสภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิต

กลุ่มบริษัทร็อควูลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและมีส่วนร่วมกับผู้กำหนดนโยบายที่เกื้อหนุน, การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ อาทิเช่น การมีระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีขึ้น และมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารและกระบวนการทางอุตสาหกรรม
ในฐานะของการเป็นบริษัท เราพยายามที่จะทำการปรึกษาหารือกับนักการเมือง, คณะกรรมการและหน่วยงานซึ่งกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้อง เรามีส่วนร่วมในการประชุมสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ (รวมถึงประชุมสุดยอดสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องภูมิอากาศ)