ทำไมถึงมีการพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

ความเสี่ยงต่ออัคคีภัย

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยคือปัจจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อชีวิต ความน่าจะเป็นของการเกิดไฟไหม้อย่างรุนแรงในอาคารใดๆอาจจะอยู่ในระดับต่ำแต่ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจะอยู่ในระดับที่สูงมาก ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนร็อควูลมักจะถูกใช้เพื่อเป็นการป้องกันอัคคีภัยต่อชิ้นส่วนโครงสร้างของอาคารและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม

การเกิดไฟไหม้ที่ไม่พึงประสงค์จะเป็นปัจจัยในการทำลายชีวิตของมนุษย์นับพันและเงินหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งเกิดจากการสูญเสียทรัพย์สินในแต่ละปี ผู้คนทั่วโลกต่างคาดหวังว่าบ้านและสถานที่ทำงานของพวกเขาจะปลอดภัยจากการทำลายล้างของการเกิดไฟไหม้ที่ไม่พึงประสงค์

มันเป็นเรื่องโชคร้ายที่เหตุการณ์ไฟไหม้สามารถเกิดขึ้นได้ในอาคารเกือบทุกประเภทและจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ ความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างในการออกแบบและการก่อสร้าง อาคารซึ่งรวมถึงความคาดหวังว่าสิ่งปลูกสร้างบางอย่างและบางส่วนของอาคารจะไม่พังทลายลงในระหว่างการเกิดไฟไหม้หรือยับยั้งการลุกลามของไฟไหม้

ผลิตภัณฑ์ร็อควูลได้ถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัยด้วยวิธีที่หลากหลาย:

  • โดยทั่วไป ฉนวนกันความร้อนร็อคซูลจะถูกผลิตมาจากวัสดุที่ไม่ติดไฟซึ่งจะไม่ก่อให้เกิดไฟไหม้หรือการแพร่กระจายของไฟ
  • ผลิตภัณฑ์ร็อควูลจะสร้างควันพิษและอนุภาคในปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
  • ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนร็อควูลมักจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันอัคคีภัยกับชิ้นส่วนของโครงสร้างอาคารและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรม