สุขภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์ IARC

อ่านเพิ่มเติม

เอกสารข้อมูลความปลอดภัย

อ่านเอกสารความปลอดภัยของเราได้ที่นี่

ดาวน์โหลด

ความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

ฉนวนร็อควูลเป็นวัสดุที่ประกอบด้วยเส้นใยที่มีความเปราะบาง ในกรณีที่วัศดุถูกตัดด้วยการใช้เครื่องมือตัดมีคม เช่น มีดคมหรือเลื่อย ตัวฉนวนจะไม่ก่อให้เกิดฝุ่นจากการตัด

ฉนวนร็อควูลเป็นวัศดุที่มีความปลอดภัยสำหรับการทำงาน โดยอ้างอิงจากการทดสอบ ฉนวนสโตนวูลนี้จะไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ถูกสนับสนุนโดยคำตัดสินขององค์การอนามัยโลกเพื่อการวิจัยมะเร็งระหว่างประเทศ (IARC) ในการยกเลิกการขึ้นทะเบียนสโตนวูลจากรายชื่อของ "สารที่อาจจะก่อให้เกิดโรคมะเร็ง" ข้อสรุปนี้มีพื้นฐานของการศึกษาการระบาดวิทยาซึ่งได้ไม่ได้แสดงถึงหลักฐานของการเพิ่มความเสี่ยงของโรคมะเร็งปอดจากการสัมผัสใยหินและไม่พบว่ามีการเกิดของเนื้องอกในการศึกษาการหายใจในระยะยาวของสัตว์ทดลอง ด้วยปัจจัยที่คล้ายคลึงกันนี้ ไม่ปรากฏว่ามีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการเกิดผังผืดที่ปอดอีกด้วย

วัสดุก่อสร้างชนิดการปลดปล่อยต่ำ M1

การวิจัยชนิดเต็มรูปแบบเกี่ยวกับการปลดปล่อยจากฉนวนสโตนวูลที่สถาบัน Fraunhofer ใน Braunschweig แสดงให้เห็นว่าสโตนวูลไม่ได้เป็นแหล่งที่มาของฟอร์มาลดีไฮด์ในสภาพแวดล้อมและในอาคาร ดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีความกังวลสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งถูกติดตั้งด้วยฉนวนกันความร้อน นอกจากนี้การทดสอบสำหรับการจัดหมวดหมู่ของ Finnish Emission Classification ของผลิตภัณฑ์ฉนวนร็อควูลเกี่ยวกับการปล่อยสารฟอร์มาลดีไฮด์และสารระเหย, สารประกอบอินทรีย์ได้ทำการจำแนกฉนวนร็อควูลให้อยู่ในระดับ M1 (คุณภาพดีที่สุด) “วัสดุสำหรับการก่อสร้างที่มีระดับการปลดปล่อยต่ำ”