ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน

องค์กรอนามัยโลก WHO ได้ยืนยันว่าสโตนวูลไม่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

คำแนะนำในการติดตั้ง

ทำอย่างไรไม่ให้มีฝุ่นขณะติดตั้ง ฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL