ฉนวนสโตนวูลถูกผลิตมาอย่างไร

ความคิดในการผลิตสโตนวูลได้ถูกค้นครั้งแรกพบที่เกาะฮาวาย หลังจากเกิดการระเบิดของภูเขาไฟบนเกาะ ชาวบ้านได้เห็นเส้นใยหินกองอยู่บนพื้นซึ่งพวกเขาคิดว่ามันเป็นเส้นผมจากเทพธิดามาดามเปเล่

ณ วันนี้ เราได้ค้นพบว่าสโตนวูลมีเบื้องหลังและคุณสมบัติที่มากกว่านั้น เราได้ค้นพบกับคุณสมบัติที่มีความโดดเด่นเชิงวัสดุซึ่งสามารถถูกนำไปใช้งานสำหรับวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย นั่นคือเหตุผลที่กลุ่มของร็อควูลได้ทำการพัฒนาขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 70 ปี

ในช่วงเริ่มต้น ขบวนการต่างๆได้ถูกกระทำด้วยวิธีการผลิตด้วยมือ (Manual) จากพนักงานที่เชื่อถือได้ซึ่งจะทำการตักวัตถุดิบในปริมาณที่เหมาะสมและใส่วัตถุดิบลงไปในเตาเผา ไปจนถึงคนที่ทำหน้าที่ห่อผลิตภัณฑ์ในขั้นตอนสุดท้ายของการผลิต

ณ วันนี้ เครื่องจักรที่มีความซับซ้อนสูงได้ถูกนำมาใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าการผลิตนั้นสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับการผลิตฉนวนสโตนวูลที่มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าเดิม