ฉนวน ROCKWOOL มีกระบวนการผลิตอย่างไร

กระบวนการผลิตของเรามีความคล้ายคลึงกับกระบวนการทางธรรมชาติของภูเขาไฟ เมื่อหินถูกทำให้หลอมละลายและถูกปั่นรวมกันจนมีลักษณะเป็นเส้นใยยาวๆ

ด้วยการผลิตที่ยอดเยี่ยมทำให้ได้ฉนวนที่มีคุณภาพสูง คงทนถาวร สามารถใช้กับอาคารจนตลอดอายุการใช้งาน