ประสิทธิภาพในการกันความร้อนและความคงทน

ผลิตภัณฑ์ฉนวนหินภูเขาไฟ ของ ROCKWOOL ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันความร้อนจากภายนอกและรักษาความเย็นภายในอาคารให้คงอยู่ได้ในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ฉนวนกันความร้อนของร็อควูลสามารถคงรูปร่างและความหนาถึงแม้จะถูกนำไปใช้งานในทุกสภาพงาน

ความปลอดภัยในขณะเกิดอัคคีภัย

ผลิตภัณฑ์ฉนวนหินภูเขาไฟ ของ ROCKWOOL  มีคุณสมบัติในการทนไฟได้ดีเยี่ยมขณะเกิดอัคคีภัย คุณเคยหินถูกไฟไหม้หรือ?

ประสิทธิภาพในการดูดซับเสียงที่เหนือกว่า

ผลิตภัณฑ์ฉนวนหินภูเขาไฟ ของ ROCKWOOL ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและดูดซับเสียงได้สูงสุดในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ฉนวนที่ใช้ในงานก่อสร้าง

การพัฒนาที่ยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์ฉนวนหินภูเขาไฟ ของ ROCKWOOL ไม่เพียงแต่สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเชิงยั่งยืนเท่านั้น ฉนวนของเรายังถูกพัฒนามาจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนเช่นเดียวกัน