ความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย

การป้องกันไฟไหม้

ฉนวนร็อควูลที่ไม่ติดไฟจะทำหน้าที่เหมือนกำแพงกันไฟและไม่ฉนวนร็อควูลที่ไม่ติดไฟจะทำหน้าที่เหมือนกำแพงกันไฟและไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของเปลวไฟ ระดับของการป้องกันจะสามารถเพิ่มขึ้นได้ควบคู่กับการใช้เครื่องตรวจจับควันไฟ, สัญญาณเตือนภัยและระบบฉีดน้ำอัตโนมัติสปริงเกอร์

การป้องกันไฟไหม้

ร็อควูลนั้นเกิดจากคุณสมบัติในการติดไฟที่อุณหภูมิสูงของเส้นใยซึ่งจะช่วยลดผลกระทบของการเกิดเพลิงไหม้ได้:

  • ฉนวนร็อควูลจะช่วยยับยั้งการลุกของไฟ คุณสมบัติการป้องกันไฟไหม้ของฉนวนป้องกันการลุกไหม้ของสิ่งก่อสร้างหรือวัสดุอื่นๆที่ไวต่อการเกิดไฟไหม้
  •  เพิ่มเติมองค์ประกอบสำหรับโครงสร้างอาคารเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้
  • ไม่เป็นเชื้อเพลิงหรือทำให้เปลวไฟกระจายตัว

ฉนวนร็อควูลจะช่วยยกระดับความปลอดภัยของผู้อาศัยและเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยเช่นเดียวกับการปกป้องทรัพย์สินและของมีค่าต่างๆ

การใช้ฉนวนร็อควูลจะช่วยยกระดับความปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพของการป้องกันไฟไหม้