การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ฉนวนร็อควูลเป็นเครื่องมือซึ่งช่วยในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สำคัญ นอกเหนือจากความจริงที่ว่าขั้นตอนการหลอมละลายหินจะก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงาน การใช้ฉนวนร็อควูลจะช่วยทำให้เกิดสมดุลด้านพลังงานตลอดอายุการใช้งาน แต่ยิ่งไปกว่านั้น ฉนวนร็อควูลจะช่วยป้องกันธรรมชาติจากผลกระทบต่ออาคารโดยการลดปริมาณของระดับพลังงานที่อาคารใช้เพื่อให้ความร้อนและการระบายความร้อน การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีพลังงานที่มีประสิทธิภาพ อาทิเช่น การใช้ฉนวนกันความร้อนนั้นจะช่วยลดการใช้พลังงานเพื่อการระบายความร้อนหรือการสร้างความเย็นภายในอาคารได้ถึง 70-90%

หลายประเทศในประเทศแถบเอเชียนั้น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นจะไม่ได้กำหนดระดับต่ำสุดของฉนวนกันความร้อนที่จะต้องถูกใช้ในอาคาร อย่างไรก็ตาม การใช้ฉนวนกันความร้อนนั้นจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคารและการประหยัดพลังงาน การเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของค่าใช้จ่ายด้านพลังงานนั้น นักลงทุนการก่อสร้างอาคารและเจ้าของบ้านที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและใส่ใจต่อค่าใช้จ่ายในระยะยาวจะประยุกต์ใช้ฉนวนความร้อนสำหรับการก่อสร้างอาคารหรือบ้านของพวกเขา

ข่าวประชาสัมพันธ์ IARC

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์โดยรองค์การอนามัยโลกระหว่างประเทศเพื่อการวิจัยระหว่างประเทศ (IARC)

ดาวน์โหลด

ทางเลือกที่ยั่งยืนกว่า

ทางเลือกที่ยั่งยืนกว่า

  • ฉนวนกันความร้อนซึ่งถูกติดตั้งอย่างถูกต้องคือการลงทุนที่มีความคุ้มค่าต่อการลงทุนอย่างรวดเร็วผ่านค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ต่ำลง
  • การใช้ฉนวนกันความร้อนเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากในแง่ของการลดค่าใช้จ่ายสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน; ฉนวนกันความร้อนจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องและไม่ต้องการการบำรุงรักษาหรือการทดแทนด้วยฉนวนใหม่
  • ฉนวนร็อควูลยังคงดำเนินมาตรฐานในระดับสูงสุดในตลอดทศวรรษที่ผ่านมา
  • นอกจากคุณสมบัติทางความร้อนที่ดีเยี่ยมของฉนวนร็อคซูลแล้ว ฉนวนร็อคซวูลยังมีคุณสมบัติที่ดีเยี่ยมเกี่ยวกับการดูดซับเสียงและการป้องกันอัคคีภัยอีกด้วย