กระบวนการสรรหาบุคลากรของเรา

พร้อมสำหรับการโอกาสในเปลี่ยนงานหรือยัง?

การสมัครงานที่บริษัทในกลุ่มร็อควูลนั้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่า การสมัครงานของคุณจะได้รับการดูแลด้านความเป็นส่วนตัวและปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน

กระบวนการ ขั้นตอนในการคัดเลือกของเรา

ในกระบวนการสรรหาคัดเลือกนั้น คุณสามารถมั่นใจได้ว่ากระบวนการคัดเลือกของเราจะผสมผสานระหว่างการใช้เครื่องมือต่างๆ ในการประเมินผลและพิจารณาบุคลิกภาพเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าคุณคือผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับตำแหน่งที่สมัคร โดยไม่มค่าใช้จ่ายในดๆ ในการสมัครงาน การดำเนินการ หรือการฝึกอบรมไม่ว่าขั้นตอนใดๆ ของการสรรหาบุคลากร

 

เริ่มต้นสำหรับการพิจรณา

กระบวนการสรรหาบุคคลากรจะเริ่มขึ้นเมื่อคุณยื่นใบสมัครทางออนไลน์ และได้รับข้อความยืนยันตอบรับกลับ

เราจะทำการประเมิณว่า ทักษะและความชำนาญของคุณตรงกับตำแหน่งงานที่คุณยื่นสมัครมา จากเอกสารและใบสมัครงานที่แนบมา เราจะติดต่อคุณกลับไปให้เร็วที่สุดหลังจากที่คุณยื่นเอกสาร โดยเราทำการตรวจสอบใบสมัครและเอกสารทั้งหมดอย่างรอบคอบ ดังนั้นโปรดรอการติดต่อกลับไป ซึ่งอาจจะใช้ระยะเวลา

การสัมภาษณ์

ขั้นตอนการสัมภาษส์ของเรา จะเน้นที่เรื่องของบุคลิกภาพ ทักษะ ความรู้ความชำนาญ และการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการนำเสนอความเป็นตัวเองและความสำเร็นต่างๆ ในงานของคุณต่อบริษัท การสัมภาษณ์เป็นโอกาสที่สำคัญสำหรับคุณในการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงาน และบริษัท และเรายังมุ่งเน้นถึงความตั้งใจจริงที่คุณต้องการเข้ามาร่วมงานกับเรา และเราต้องการที่จะทราบเกี่ยวกับความใฝ่ฝันและความคาดหวังของคุณที่มีต่อบริษัท

นอกจากนี้เรายังให้ความสำคัญสำหรับทักษะพิเศษ หรือ ความสามารถเฉพาะด้าน รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงาน ในบางกรณี เราอาจมีการให้ทำการทดสอบโดยการให้นำเสนองานในระหว่างขั้นตอนการสัมภาษณ์อีกด้วย

 

การประเมิณผล

ในระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก เราอาจใช้เครื่องมือสำหรับการประเมินผลออนไลน์เพื่อกำหนดรูปแบบของวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน เกี่ยวกับแนวความคิดและบุคลิกภาพซึ่งจะสนับสนุนการให้ข้อมูลของคุณได้ในขณะนั้น

การตรวจสอบจากการอ้างอิง

เราอาจมีการขอข้อมูลอ้างอิงของคุณเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน, ทักษะ และ พฤติกรรมในที่ทำงานก่อนหน้านี้ของคุณเพิ่มเติมหลังจากที่คุณได้ผ่านขั้นตอนต่างๆข้างต้นแล้ว  (อาจมีการประยุกต์ใช้ในทุกประเทศ)

การตัดสินใจคัดเลือก และข้อเสนอต่างๆ

การตัดสินใจจ้างงานเราจะคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่สุดำหรับตำแหน่งงานนั้น โดยผู้สมัครจะได้รับการตอบรับพร้อมยื่นเสนอรายละเอียดการว่าจ้างโดยเราจะทำการอธิบายรายละเอียดต่างๆ ประเด็นคำถามที่ยังคงมีอยู่อีกครั้งนึง

ถ้าหากคุณไม่ได้รับการคัดเลือก โปรดอย่ารู้สึกผิดหวัง เนื่องจากคุณสมบัติของคุณอาจจะเหมาะสมกับตำแหน่งงานใหม่ในอนาคต เราขอแนะนำให้ผู้สมัครก่อนหน้านี้สามารถเข้าไปตรวจสอบตำแหน่งงานอื่นๆในเว็บไซต์นี้ของเราอย่างสม่ำเสมอเพื่อมองหาโอกาสใหม่ๆในการสมัครงานต่อไป

 

เราจำเป็นต้องทุ่มเทในการทำงาน เพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเราให้ดียิ่งขึ้น และให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด – และรวมถึงมีกระบวนการทางความคิดเรื่องความยั่งยืนที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาอย่างดีที่สุด

เอียนส์ เบอเกอร์สัน

กลุ่มร็อควูล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

การมองหาตำแหน่งงานว่างที่ร็อควูล

ภายใต้ 5 เครื่องหมายการค้าของเรานั้น มีวัตถุประสงค์เดียวกัน นั่นก็คือ : การปลดปล่อยพลังธรรมชาติของหิน เพื่อชีวิตที่ทันสมัย