การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน

อะไรที่คุณจะป้องกัน?

เราคือผู้ผลิต และจัดหาฉนวนกันความร้อนหินภูเขาไฟที่ดี และเหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง

 

การใช้งานของฉนวนกันความร้อนของเรา

Hexagone Balard, Fire Resilience
ระบบผนังของร็อควูล

ผนัง

เรานำเสนอทางเลือกใหม่ของฉนวนกันความร้อนสำหรับงานระบบผนังภายใน และภายนอก ที่สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันเสียงรบกวน และป้องกันอัคคีภัย

อ่านเพิ่มเติม
Hong Kong International Airport, Thermal Properties
งานระบบหลังคาร็อควูล

หลังคา

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานระบบหลังคาที่ดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพทางพลังงานที่ดี

อ่านเพิ่มเติม
People, Humans, Child, Parent, Indoor, Home
งานระบบฝ้าเพดานร็อควูล

ฝ้าเพดาน

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานระบบฝ้า เพดาน เพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย และเงียบสงบ

อ่านเพิ่มเติม
Family in front of Christmas tree, candles
ความสามารถในการทนไฟของร็อควูล

ความสามารถในการทนไฟ

ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูล ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ จึงไม่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้

อ่านเพิ่มเติม
worker, helmet, process, owner, pipes, pipe, pipelines, people, four people, engineer, industry, industrial, plant, ProRox, energy,four persons, chemical, oil, energy, safe,
ฉนวนกันความร้อนร็อควูลทางเทคนิค

เทคนิคฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนร็อควูล มีคุณสมบัติทางความร้อน ทางเสียง มีความสามารถในการทนไฟ และเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการประหยัดพลังงาน เหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งในกระบวนการทางทะเลและอุตสาหกรรมนอกชายฝั่ง

อ่านเพิ่มเติม
people, naval, marine, ship, cruise, cruise ship, passenger, deck, cruise liner, woman, boat, SeaRox
การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนร็อควูล

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานนอกชายฝั่ง และทางทะเล

ฉนวนกันความร้อนทางเทคนิคร็อควูลมีคุณสมบัติการป้องกันเสียง และป้องกันไฟ เหมาะสำหรับงานการใช้งานนอกชายผั่ง และทางทะเล

อ่านเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ของร็อควูลเอเชีย

7 จุดเด่นของหิน

01

ความสามารถในการทนไฟ

ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิที่สูงกว่า 1000 องศาเซลเซียส

ROCKWOOL คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ติดไฟ และมีจุดหลอมละลายมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ฉนวนหินภูเขาไฟ ROCKWOOL สามารถที่จะลดการแพร่กระจายของเปลวไฟ หรือการลามไฟ และเพิ่มระยะเวลาในการหนีให้กับคุณและครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม

02

คุณสมบัติทางความร้อน

ประหยัดพลังงานด้วยการรักษาระดับอุณหภูมิภายในอาคารและสภาพอากาศที่เหมาะสม

การรักษาสภาพอุณหภูมิสามารถลดค่าไฟได้ ลดความร้อน ลดความเย็น ช่วยระบายอากาศ รวมถึงลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของอาคารได้

อ่านเพิ่มเติม

03

ความสามารถด้านเสียง

การกั้นเสียง การดูดซับเสียง และ การเพิ่มเสียง

จากรางรถไฟ ไปยังถนน สนามบิน โครงสร้างพื้นฐานที่ดีมีความสำคัญต่อชีวิตในเมือง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจมีเสียงที่ดังมาก การสั่นสะเทือนที่เกิดจากพื้นดิน เสียงการจราจร และไม่พูรวมถึงมลพิษทางเสียงของมนุษย์ ทั้งหมดมีนี้ล้วนส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเรา โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น

อ่านเพิ่มเติม

04

ความทนทาน

การเพิ่มประสิทธิภาพ และเสถียรภาพด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

นิยามของความทนทานในความหมายของ ROCKWOOL คือ ประสิทธิภาพที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง จากทศวรรษสู่ทศวรรษที่ผ่านมา เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า สามารถช่วยในเรื่องการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาอาคารตลอดช่วงชีวิตของอาคาร

อ่านเพิ่มเติม

05

คุณสมบัติของน้ำ

การจัดการทรัพยากรที่มีคุณค่าของเรา

หินภูเขาไฟสามารถสร้างขึ้นผ่านกระบวนการทางวิศวรกรรม เพื่อที่จะดูดซับ หรือ ไม่ดูดซับน้ำ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้ เช่นเดียวกับการหมุนเวียนในปฏิกิริยาเรือนกระจก และ การแก้ปัญหาการจัดการน้ำที่หลากหลาย

อ่านเพิ่มเติม

06

วัฏจักร

การนำกลับวัสดุกลับมาใช้ใหม่ได้

หินเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลก แต่ถึงอย่างไรเรายังคงต้องใช้ทรัพยากรที่มีค่าของเราอย่างคุ้มค่า และเรายังคงได้พัฒนาเทคโนโลยี สำหรับการนำของเสียจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ มาเป็นวัตถุดิบทดแทนได้

อ่านเพิ่มเติม

07

นทรียภาพทางความงาม

ความลงตัวระหว่างสมรรถนะกับสุนทรียศาสตร์

เราสามารถควบคุมธรรมชาติอันงดงาม และความหลากหลายของคุณสมบัติของหิน เพื่อให้ง่ายต่อการนำมาใช้ในงานออกแบบ โดยไม่มีข้อจำกัดของสี หรือ รูปทรงต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม