ฝ้า เพดาน

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานระบบฝ้า เพดาน เพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย และเงียบสงบ

การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานระบบฝ้า เพดาน เพื่อชีวิตที่สะดวกสบาย และเงียบสงบ

ฉนวนกันความร้อนสำหรับฝ้าเพดาน ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตที่สะดวกสบายและเงียบสงบในการอาศัยอยู่ภายในอาคาร ใยหินภูเขาไฟเป็นวัตถุดิบทางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงอย่างยอดเยี่ยมจึงส่งผลให้ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลที่ใช้ในงานฝ้าเพดานมีคุณสมบัติดูดซับเสียงที่ยอดเยี่ยมเช่นกัน

 

ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลสามารถป้องกันอัคคีภัยได้

ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลมีคุณสมบัติที่ไม่ติดไฟ และลามไฟ และสามารถช่วยชะลอการแพร่กระจายของเพลิงไหม้ได้

 

สินค้า

ช่องความหนา (มม.)

ช่องความกว้าง (มม.)

ช่องความยาว (มม.)

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

การปลดปล่อยพลังงานของหิน