ฉนวนกันความร้อนแบบใหม่ กับฝ้าเพดานที่มีอยู่แล้ว

ฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Thermalrock S40 ถูกหุ้มด้วยแผ่นที่มีลักษณะเป็นเยื่อกระดาษสีดำบางๆ ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูล Thermalrock S40 มีคุณสมบัติในการป้องกันเสียง มีจุดหลอมเหลวเกิน 1,000 องศาเซลเซียส ซึ่งมีคุณสมบัติกันความร้อน ไม่ติดไฟ ไม่ก่อให้เกิดการลามไฟ

Plasterboard ceiling with Thermalrock S40

สินค้า

โหลดเพิ่มเติม