ความสามารถในการทนไฟ

ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูล ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ จึงไม่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้

การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน

ในกรณีที่เกิดไฟไหม้ ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลสามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณได้

ฉนวนหินภูเขาไฟ เป็นฉนวนที่ไม่ก่อให้เกิดควันพิษที่เป็นอันตราย สามารถช่วยปกป้องโครงสร้างอาคาร และช่วยละลอการกระจายของเปลวไฟ เพื่อเพิ่มระยะเวลาสำหรับการหลบหนีออกจากอาคารให้ผู้ที่อาศัย

การป้องกันระบบผนังกระจกภายนอกอาคารด้วยฉนวนกันความร้อนร็อควูล นอกจากจะช่วยป้องกันไฟลุกลามจากพื้นสู่พื้น ยังสามารถช่วยป้องกันไม่ให้เกิดควันไฟอีกด้วย

 

การป้องกันระบบผนังกระจกภายนอกอาคารด้วย Rocksafe Plus

ผลิตภัณฑ์ Rocksafe Plus ได้รับการพัฒนาเพื่อใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับการป้องกันอัคคีภัยในการติดตั้งผนังกระจกภายนอกอาคาร สิ่งสำคัญสำหรับการใช้งานคือการปิดผนึกช่องเปิด ในพื้นที่ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น ช่องว่างระหว่างผนังกระจก และ พื้น และนี่คือสิ่งที่สามารถป้องกันการแพร่กระจายของเปลวไฟ และสามารถรักษาห้องต่างๆในแต่ละชั้น ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้อาคาร

 

application, BIM, wall, fire protection

สินค้า

การปลดปล่อยพลังงานของหิน