หลังคา

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานระบบหลังคาที่ดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพทางพลังงานที่ดี

การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน

ฉนวนกันความร้อนสำหรับหลังคาสามารถปกป้องอาคารของคุณจากสภาพอากาศที่ร้อน จึงส่งผลให้คุณใช้เครื่องปรับอากาศน้อยลง และทำให้คุณสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้แล้วฉนวนกันความร้อนร็อควูลยังมีคุณสมบัติในการป้องกันอัคคีภัย ความสามารถในการดูดซับเสียงรบกวนที่ยอดเยี่ยม เพื่อเพิ่มความปลอดภัย และทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานระบบหลังคา คือหนึ่งในวิธีที่ช่วยทำให้คุณประหยัดพลังงาน และประหยัดค่าไฟ

ฉนวนหินภูเขาไฟสำหรับงานระบบหลังคามีความสำคัญอย่างมากสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในส่วนของการระบายความร้อน และ การใช้พลังงานของอาคาร ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย รวมถึงการป้องกันความร้อน การป้องกันอัคคีภัย และ เสียงรบกวน และนี่คือคุณประโยชน์ที่มากมายสำหรับงานระบบหลังคาแบบเรียบและแบบลอน

 

มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มอาคารที่เป็นระบบหลังคาแบบลอน ดังนั้นฉนวนกันความร้อนสำหรับหลังคาจึงความสำคัญอย่างมากสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในเรื่องของการระบายความร้อน และ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของอาคาร

ฉนวนกันความร้อนร็อควูลสามารถช่วยชะลอการลามของเปลวไฟให้ช้าลงได้ ซึ่งหมายถึงการเพิ่มระยะเวลาที่มากขึ้นสำหรับการอพยพ หนีไฟ

 

 

หลังคา

การปลดปล่อยพลังงานของหิน