หลังคาแบบลอน

ฉนวนกันความร้อนของเราช่วยลดอัตราการลุกลามของเปลวไฟให้เป็นไปอย่างช้าลง ซึ่งหมายถึงการเพิ่มระยะเวลาในการหนีไฟ หรือ อพยพ

งานระบบหลังคา

งานระบบหลังคาแบบลอนส่วนใหญ่ประมาณ ร้อยละ50 ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร ดังนั้นการกันความร้อนจึงมีความสำคัญสำหรับงานระบบหลังคา และในอาคารที่ต้องการปรับปรุงระบบระบายความร้อน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน

 

ฉนวนร็อควูลสามารถช่วยลดอัตราการลุกลามของเปลวไฟให้เป็นไปอย่างช้าลง ซึ่งหมายถึงการเพิ่มระยะเวลาในการหนีไฟ หรือ อพยพ

สินค้า

ทางเลือกสำหรับงานระบบหลังคาแบบลอน