ฉนวนร็อควูลสามารถช่วยลดอัตราการลุกลามของเปลวไฟให้เป็นไปอย่างช้าลง ซึ่งหมายถึงการเพิ่มระยะเวลาในการหนีไฟ หรือ อพยพ

สินค้า

โหลดเพิ่มเติม