ในกรณีที่ต้องการเพิ่มคุณสมบัติของงานระบบหลังคากระเบื้องดินเผานี้ สามารถนำเอาฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort มาติดตั้งร่วมกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ดีในการลดอุณหภูมิภายใน รวมถึงลดเสียงรบกวนจากภายนอก และสามารถป้องกันอัคคีภัยของระบบโดยรวม

แผ่นฉนวนกันความร้อนกึ่งแข็งที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้ง และสามารถประกอบลงในระหว่างโครงสร้างโลหะของหมอนรองหลังคาได้อย่างพอดี ค่ากำหนดต่างๆที่มีความหลากหลายของงานระบบหลังคาคู่ สามารถใช้ร่วมกับฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort RL ซึ่งมีคุณสมบัติในการช่วยลดระดับการนำเสียงลงถึง STC 50 (Sound Transmission Class คือ ค่าที่บอกถึงประสิทธิภาพการกันเสียง) สำหรับการดูดซับเสียงของระบบหลังคานี้ สามารถติดตั้งฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort RL บนแผ่นโลหะที่ถูกเจาะด้านล่างถาดของงานระบบหลังคา เพื่อใช้ในการดูดซับเสียงที่ผ่านเข้ามา และฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort RLมีคุณสมบัตการดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดีด้วยระบบค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงรบกวน NRC (Noise Reduction Coefficient)ที่มากกว่า 1.0 และ มีความหนาที่แตกต่างกัน

ฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort RL มีคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำ และมีค่ายู 0.34W/m²K ของค่าสัมประสิทธิ์ในการนำความร้อน ค่ายู (U-Value  คือ ค่าที่บอกถึงความร้อนที่สูญเสียต่อตารางเมตรที่สัมพันธ์กับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอก) จึงสามารถตอบโจทย์สำหรับการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยขึ้นใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของค่าดัชนีอาคารรักษ์โลกในประเทศมาเลเซีย การก่อสร้างที่พักอาศัยใหม่ต้องได้ค่ายู น้อยกว่า 0. 4W/m²K ของค่าสัมประสิทธิ์ในการนำความร้อน นอกจากประสิทธิภาพในการนำความร้อนต่ำที่ตรงกับข้อกำหนดนี้แล้ว ฉนวนกันความร้อนร็อควูลยังสามารถใช้ได้กับข้อกำหนดของอาคารด้านปฏิกิริยาต่อไฟของวัสดุมุงหลังคาอีกด้วย

ฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort RLมีลักษณะเฉพาะตัวที่มีการเคลือบเส้นใยหินเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันน้ำฝนที่ตกมากระทบไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายในระหว่างการติดตั้ง

 

Clay Roof

สินค้า

โหลดเพิ่มเติม