เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบหลังคาเมทัลชีทแบบคู่ ฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถช่วยควบคุมอุณหภูมิภายในอาคารให้ดีขึ้น รวมถึงลดเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร และ ป้องกันอัคคีภัยในระบบโดยรวม

ฉนวนกันความร้อน Cool ‘n’ Comfort แบบแผ่น เป็นฉนวนกันความร้อนกึ่งแข็งที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ง่ายสำหรับการติดตั้ง และสามารถนำไปประกอบลงในโครงสร้างหมอนรองหลังคาโลหะได้อย่างพอดี ฉนวนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort SL940 คือฉนวนกันความร้อนที่สามารถตอบสนองข้อกำหนดต่างๆของงานระบบหลังคาได้ เนื่องจากมีค่า STC 50 (Sound Transmission Class คือ ค่าที่บอกถึงประสิทธิภาพการกันเสียง) สำหรับการดูดซับเสียงของระบบหลังคานี้ เพื่อให้การดูดซับเสียงสามารถผ่านเข้าไปยังแผ่นฉนวนกันความร้อน ดังนั้นจึงต้องติดตั้งฉนวนเหนือแผ่นโลหะรูพรุนในถาดด้านล่างของงานระบบหลังคา ฉนวนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort SL940 มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงได้เป็นอย่างดีและด้วยระบบค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงรบกวน NRC (Noise Reduction Coefficient)ที่มากกว่า 1.0 และ มีความหนาที่แตกต่างกัน

และคุณสมบัติการนำความร้อนต่ำของฉนวนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort SL940 นี้ จึงส่งผลให้งานระบบหลังคาเมทัลชีทแบบคู่มีค่ายู 0.34W/m²K(U-Value  คือ ค่าที่บอกถึงความร้อนที่สูญเสียต่อตารางเมตรที่สัมพันธ์กับความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างภายในและภายนอก) ซึ่งตรงกับข้อกำหนดของตามข้อกำหนดของดัชนีอาคารรักษ์โลกของประเทศมาเลเซียสำหรับก่อสร้างที่พักอาศัยใหม่ ซึ่งกำหนดไว้ว่า ต้องมีค่ายูต่ำกว่า 0.4W/m²K มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงการนำความร้อนของตัวอาคาร นอกจากประสิทธิภาพในการนำความร้อนต่ำที่ตรงกับข้อกำหนดนี้แล้ว ฉนวนกันความร้อนร็อควูลยังสามารถใช้ได้กับข้อกำหนดของอาคารด้านปฏิกิริยาต่อไฟของวัสดุมุงหลังคาอีกด้วย

ฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort มีลักษณะเฉพาะตัวที่มีการเคลือบเส้นใยหินเพื่อเพิ่มคุณสมบัติในการป้องกันน้ำฝนที่ตกมากระทบไดอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายในระหว่างการติดตั้ง

 

Double Skin Roof

สินค้า

โหลดเพิ่มเติม