ศักยภาพที่ซ่อนเร้น

การคืนทุนในสองปีหรือน้อยกว่า สำหรับการลงทุนในการเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนที่สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในอุตสาหกรรมได้หลายล้าน
การทำธุรกิจให้ยั่งยืน

ไปสู่ข้อมูลระบบฉนวนอุตสาหกรรม

การทำธุรกิจให้ยั่งยืน

อุตสาหกรรมนับว่าเป็นผู้บริโภคผู้ที่ใช้พลังงานจำนวนมาก ทั่วโลกคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสี่ของการใช้พลังงานต่อปี และเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

เพื่อการสร้างธุรกิจที่มีความยั่งยืนในขณะที่กำลังเผชิญกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ข้อจำกัด ด้านทรัพยากร และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เจ้าของและผู้ประกอบการจำเป็นต้องลดการใช้พลังงาน ในหลายอุตสาหกรรมพวกมีการลงทุนไปอย่างมหาศาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ แต่กลับมีการมองข้ามการใช้ศักยภาพที่ซ่อนเร้น และทางเลือกใหม่ที่ตบอบโจทย์การสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจ นั่นคือฉนวน

อุตสาหกรรมของประเทศเดนมาร์กเริ่มมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการลดต้นทุนด้านพลังงาน ใน 10 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นอีก 9 เปอร์เซเซ็นต์ในบริษัทอุตสาหกรรมของประเทศเดนมาร์ก แน่นอนว่า ฉนวนกันความร้อนร็อควูลคือคำตอบสำหรับการปรังปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม
SOURCE: "IN-DEPTH STUDY OF EUROPEAN ENERGY SECURITY", EU COMMISSION

ศักยภาพที่ยังไม่ได้ใช้

ฉนวนกันความร้อนมีบทบาทสำคัญในโรงงานเคมีปิโตรเคมี และโรงงานกลั่นน้ำมัน สามารถปกป้องพนักงานจากอันตรายของการเผาไหม้ สามารถจัดการระบบการไหลของพลังงาน ควบคุมรักษาระดับของอุณหภูมิภายในตามขีดจำกัดที่กำหนดไว้ รวมถึงทำให้ปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการทำงานเป็นปกติและปลอดภัย

มีงานวิจัยหลายชิ้นระบุถึงโอกาสที่จะสามารถใช้ศักยภาพที่ยังไม่ได้มีการใช้อย่างมาก สำหรับการประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่าย และการปล่อยมลพิษสำหรับอุตสาหกรรม และการลงทุนในด้านนี้สามารถคืนทุนได้อย่างรวดเร็ว:

  • การใช้ข้อมูลจากการประเมินการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม 700 ครั้งสมาคมฉนวนแห่งชาติสหรัฐอเมริกา (NIA) ประมาณการว่าค่าใช้จ่ายสำหรับการบำรุงรักษาฉนวน และ โปรแกรมการอัพเกรดต่างๆ สามารถประหยัดในการลดค่าใช้จ่ายรายปีได้ 4.8 พันล้านเหรียญสหรัฐ2
  • เมื่อมูลนิธิฉนวนสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในทวีปยุโรปได้ทำการตรวจสอบในเรื่องของประสิทธิภาพทางเทคนิค (TIPCHECK: Technical Insulation Performance Check) จำนวน180 ครั้งพบว่าสามารถประหยัดพลังงานได้ 750,000 เมกะวัตต์ชั่วโมงต่อปีซึ่งจะช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 500,000 ตัน และประหยัดค่าใช้จ่ายปีละ 23.5 ล้านยูโร3

  • ECOFYS ได้แสดงให้เห็นว่าฉนวนที่ออกแบบมาอย่างดีสามารถประหยัดการสูญเสียความร้อนได้ 50 ถึง 60 เปอร์เซ็นต์ในโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง4

การศึกษาเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการประหยัดการใช้พลังงาน ประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับเจ้าของและผู้ประกอบการ ดังนั้นฉนวนจึงนับว่าเป็นวัสดุที่ดีเหมาะสำหรับธุรกิจ เนื่องจากฉนวนที่มีประสิทธิภาพสามารถช่วยปกป้องคน ทรัพย์สิน ในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วย

การบริโภค
0

ของพลังงานทั้งหมดถูกใช้ในอุตสาหกรรม

การปล่อยก๊าซ CO²
0

การมีส่วนร่วมของโรงงานภาคอุตสาหกรรม ในการปล่อยก๊าซ CO² ทั่วโลก

ความเป็นไปได้
0

การประหยัดพลังงานที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นผลเนื่องมาจากการใช้ฉนวนในโรงงานอุตสาหกรรม