อุตสาหกรรมของประเทศเดนมาร์กเริ่มมีการพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน เนื่องจากเล็งเห็นความสำคัญในการลดต้นทุนด้านพลังงาน ใน 10 ปีที่ผ่านมา มีการเพิ่มขึ้นอีก 9 เปอร์เซเซ็นต์ในบริษัทอุตสาหกรรมของประเทศเดนมาร์ก แน่นอนว่า ฉนวนกันความร้อนร็อควูลคือคำตอบสำหรับการปรังปรุงประสิทธิภาพในการใช้พลังงานในอุตสาหกรรม
SOURCE: "IN-DEPTH STUDY OF EUROPEAN ENERGY SECURITY", EU COMMISSION
การบริโภค
0

ของพลังงานทั้งหมดถูกใช้ในอุตสาหกรรม

การปล่อยก๊าซ CO²
0

การมีส่วนร่วมของโรงงานภาคอุตสาหกรรม ในการปล่อยก๊าซ CO² ทั่วโลก

ความเป็นไปได้
0

การประหยัดพลังงานที่สามารถเกิดขึ้นได้เป็นผลเนื่องมาจากการใช้ฉนวนในโรงงานอุตสาหกรรม