การใช้งาน

ฉนวนอุตสาหกรรม

เข้าสู่แหล่งข้อมูลการใช้งานฉนวน

ค้นหาการเลือกสรรผลิตภัณฑ์ของคุณ

คุณกำลังอยู่ในเว็บไซต์ของร็อควูล ฉนวนกันความร้อนทางเทคนิคของร็อควูลมีการให้บริการสำหรับลูกค้าในบางประเทศ โดยมีการให้บริการทั้งผลิตภัณฑ์ แคตตาล็อก และ แผ่นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ทั้งในภาษาท้องถิ่น หรือ คุณสามารถเลือกภาษาตามประเทศของคุณเพื่อความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและรายละเอียดทั้งหมด รวมถึงการติดต่อ สอบถามที่ปรึกษาด้านเทคนิคการขายของเรา

industrial, pipework, 3D image
งานระบบอุตสาหกรรม

ท่อ

ท่อเป็นอุปกรณ์หลักของทุกโรงงานอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี โรงไฟฟ้า เนื่องจากท่อเป็นอุปกรณ์ที่ไว้สำหรับการลำเลียงวัตถุดิบและพลังงาน มีการเชื่อมโยงระหว่างคอลัม ถังแรงดัน หม้อน้ำ เครื่องปั่นไฟ และอื่นๆ

อ่านเพิ่มเติม
industrial, tanks, tank, 3d image
งานระบบอุตสาหกรรม

แท็งค์

การบรรจุวัตถุดิบ เชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ์ถือเป็นสิ่งสำคัญของกระบวนการผลิต แท็งค์ขนาดใหญ่มีไว้สำหรับบรรจุวัตถุดิบและเชื้อเพลิง ส่วนแท็งค์ขนาดเล็กหรือถังแรงดันถูกใช้เก็บผลิตภัณฑ์ชั่วคราว เพื่อคุณภาพและความปลอดภัยในการเก็บรักษา จึงจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิภายในแท็งค์ให้อยู่ระหว่างอุณหภูมิที่ต้องการ

อ่านเพิ่มเติม
industrial, boilers, hot water boilers, steam boilers, 3d image
งานระบบอุตสาหกรรม

คอลัม

คอลัมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการแยกและสกัดสารตั้งต้น ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบหลักในกระบวนการเคมี และปิโตรเลียม โดยปกติกระบวนการในคอลัมจะถูกควบคุมให้คงที่

อ่านเพิ่มเติม
industrial, columns, vessels, 3d image
งานระบบอุตสาหกรรม

ถังแรงดัน

ถังแรงดันเป็นอุปกรณ์หลักในงานอุตสาหกรรม สารตั้งต้น และ ผลิตภัณฑ์ถูกเก็บในถังแรงดันแยกตามกระบวนการผลิต ถังแรงดันจะบรรจุของเหลว ของแข็ง และก๊าซ ส่วนวัตถุดิบและเชื้อเพลิง หรือผลิตภัฑณ์จะถูกเก็บในแท็งค์ขนาดใหญ่

อ่านเพิ่มเติม
industrial, chimney, denox, desox, 3d image
งานระบบอุตสาหกรรม

ปล่องระบายอากาศ

เชื่อเพลิงที่ถูกเผาไหม้จะถูกส่งผ่านมายังปล่องควันซึ่งมีตัวกรองอากาศ เช่น กระบวนการดีไนไตรฟิเคชั่น (DENOX), กระบวนการดีซัลไฟลิเซชั่น (DESOX) และกระบวนการกำจัดฝุ่นละอองก่อนที่จะถูกปล่อยสู่บรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม
industrial, boilers, hot water boilers, steam boilers, 3d image
งานระบบอุตสาหกรรม

หม้อต้มไอน้ำ

หม้อต้มน้ำร้อน และหม้อไอน้ำมีวัตถุประสงค์เพื่อในการผลิตไอน้ำความดันสูง โดยทั่วไปหม้อไอน้ำถูกใช้สำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอน้ำ และเครื่องทำน้ำร้อน ในอุตสาหกรรม มีหม้อไอน้ำสองประเภทคือ หม้อเครื่องจักรไอน้ำ และ หม้อต้มแบบใช้เชื้อเพลิงเผาไหม้

อ่านเพิ่มเติม
industrial, cold boxes, gas, 3d image
งานระบบอุตสาหกรรม

กล่องเย็น

ในหลายอุตสาหกรรม มีการใช้ก๊าซออกซิเจน ไนโตรเจน และอาร์กอน ซึ่งก๊าซเหล่านี้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการแยกก๊าซสำหรับที่ที่มีอุณหภูมิติดลบ ส่งผลให้อากาศเกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลว จากนั้นจะถูกนำไปแยกองค์ประกอบทางเคมี และแน่นอนว่ากระบวนการแยกก๊าซนี้ ทำงานที่อุณหภูมิต่ำมาก ถึง -200 องศาเซลเซียส

อ่านเพิ่มเติม