งานระบบผนัง

เรานำเสนอทางเลือกใหม่ของฉนวนกันความร้อนสำหรับงานระบบผนังภายใน และภายนอก ที่สามารถป้องกันความร้อน ป้องกันเสียงรบกวน และป้องกันอัคคีภัย

การเลือกใช้ฉนวนกันความร้อน

ทางเลือกใหม่ของเราสำหรับ งานระบบผนังภายนอกอาคาร ระบบผนังแซนวิชพาเนล (งานระบบผนังโลหะสำเร็จรูปแบบประกบ 2 ด้าน) ระบบผนังสำหรับหุ้มผนังภายนอก ระบบผนังอิฐ และ ระบบผนังโครงสร้างเหล็ก

นอกจากนี้แล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์ ฉนวนกันความร้อนสำหรับงานผนังเบาภายในอาคาร ที่แยกออกจากงานระบบผนัง ซึ่งสามารถดูดซับเสียงรบกวนจากห้องนึงสู่อีกห้องนึง รวมถึงมีคุณสมบัติในการป้องกันไฟ และ คุณสมบัติทางความร้อน

ฉนวนกันความร้อนของเราสำหรับงานผนัง

ฉนวนกันความร้อนที่ดี คือ มีคุณสมบัติในการลดการใช้พลังงาน เพื่อช่วยลดมลภาวะ และค่าไฟฟ้า

การปลดปล่อยพลังงานของหิน