คือคำตอบสำหรับความท้าทายในการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลจัดเป็นฉนวนที่ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ จึงสามารถชะลอระยะเวลาในการลามของเปลวไฟเมือเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ จึงสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยภายในอาคารในเวลาเดียวกันด้วย

สินค้า

โหลดเพิ่มเติม