คือคำตอบสำหรับความท้าทายในการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลจัดเป็นฉนวนที่ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ จึงสามารถชะลอระยะเวลาในการลามของเปลวไฟเมือเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ จึงสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยภายในอาคารในเวลาเดียวกันด้วย

สินค้า

ช่องความหนา (มม.)

ช่องความกว้าง (มม.)

ช่องความยาว (มม.)

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ