ผนังภายนอก

ผนังภายนอกของอาคารที่สามารถปกป้องคุณได้จากสภาพอากาศภายนอก

สำหรับงานระบบผนัง

การช่วยปกป้องพักอาศัยภายในอาคาร จากปัญหาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ความร้อน ความชื้น ลม มลภาวะทางเสียง และ ไฟ ฉนวนกันความร้อนร็อควูลที่ใช้สำหรับโครงสร้างระบบผนังภายนอก

คือคำตอบสำหรับความท้าทายในการแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ฉนวนหินภูเขาไฟร็อควูลจัดเป็นฉนวนที่ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ จึงสามารถชะลอระยะเวลาในการลามของเปลวไฟเมือเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ได้ จึงสามารถเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้พักอาศัยภายในอาคารในเวลาเดียวกันด้วย

สินค้า

ช่องความหนา (มม.)

ช่องความกว้าง (มม.)

ช่องความยาว (มม.)

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

ทางเลือกอื่นที่เกี่ยวกับงานระบบผนัง