ผนังกำแพงอิฐคู่

ผนังกำแพงอิฐคู่มีประสิทธิภาพในการควบคุมอุณหภูมิ เสียง และ การซึมผ่านของน้ำฝน เมื่อเปรียบเทียบกับระบบผนังกำแพงอิฐแบบเดี่ยวดั้งเดิม

To External Walls

ผนังกำแพงอิฐคู่ ประกอบไปด้วยอิฐสองชั้นที่มีช่องว่างระหว่างชั้นทั้งสองของอิฐ บางกรณีอาจมีการใช้คอนกรีตบล็อกแทนอิฐ และ ผนังทั้งสองฝั่งนี้จะถูกยึดไว้คู่กัน

เนื่องจากอิฐเป็นวัสดุที่สามารถดูดซับน้ำ ดังนั้นจังเป็นตัวการสำคัญในการนำความชื้นเข้าสู่โครงสร้างของตึกและอาคาร ดังนั้นช่องระหว่างผนังคู่จึงมีหน้าที่ในการระบายน้ำหรือความชื้น เพื่อปกป้องโครงสร้างของอาคาร

การติดตั้งฉนวนกันความร้อนสามารถป้องกันความร้อนจากภายนอก เสียงรบกวนต่างๆ และ สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในให้เหมาะสม ซึ่งส่งผลในการลดค่าไฟได้

 

ลดความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort SL เป็นหนึ่งในทางเลือกใหม่ของฉนวนสำหรับระบบผนังกำแพงอิฐคู่ ฉนวนกันความร้อนมีประสิทธิภาพในการลดความร้อนได้ และด้วยคุณสมบัติการกันน้ำของฉนวนร็อควูลนี้  น้ำฝนที่ซึมผ่านทะลุจากผนังอิฐภายนอกไม่สามารถซึมผ่านชั้นฉนวนของร็อควูลได้ จึงถูกปล่อยผ่านช่องรูเล็กๆของชั้นผิว ดังนั้นความชื้นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติทางความร้อน เนื่องจากฉนวนร็อควูลมีความสามารถในการระบายอากาศได้ดี

ฉนวนกันความร้อนที่ไม่ติดไฟ

กระบวนการทางอุตสาหกรรม และ ความจำเป็นในเรื่องการปลอดอัคคีภัยสำหรับโครงสร้างคลังสินค้า ฉนวนกันความร้อนรุ่น Cool ‘n’ Comfort SL สามารถตอบโจทย์เป็นอย่างดีสำหรับการป้องกันอัคคีภัยด้วยมาตรฐานการรับรองการจำแนกวัสดุไม่ติดไฟของมาตรฐานยุโรประดับ Euroclass (EN13501-1) A1 คือการไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ซึ่งส่งผลให้สมรรถนะโดยรวมของอาคารที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนร็อควูลนี้มีความปลอดภัยด้านอัคคีภัย 

การป้องกันเจากสียงรบกวน

สำหรับการควบคุมเสียงรบกวนที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะควบคุมเสียงรบกวนต่างๆจากสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นนั้น การใช้ฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort SL สามารถแก้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนเหล่านี้ได้ โดยการลดทอนเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆภายในโรงงาน ไปจนถึงภายนอกของอาคารในโรงงาน เพราะฉนวนกันความร้อนร็อควูลมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยม ด้วยค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนเสียง(NRC-Noise Reduction Coefficient) ที่มีความหนาที่แตกต่างกัน

 

สินค้า

ช่องความหนา (มม.)

ช่องความกว้าง (มม.)

ช่องความยาว (มม.)

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ