ผนังอิฐ

ผนังอิฐที่ถูกออกแบบมาพร้อมกับระบบผนังเบาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่าผนังอิฐแบบเดิม สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอก เสียงรบกวน โดยการใส่ฉนวนกันความร้อนในบริเวณระหว่างช่องว่าง

สำหรับงานระบบผนังภายนอก

ผนังอิฐที่ถูกออกแบบมาพร้อมกับระบบผนังเบาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพที่เหนือกว่าผนังอิฐแบบเดิม สามารถป้องกันความร้อนจากภายนอก เสียงรบกวน โดยการใส่ฉนวนกันความร้อนในบริเวณระหว่างช่องว่าง ระบบผนังอิฐนี้มีคุณสมบัติที่ดีและเอื้อประโยชน์ต่อระบบงานผนังภายนอกอาคารอย่างมาก เพราะงานผนังภายนอกอาคารไม่สามารถที่จะหุ้มฉนวนกันความร้อนเหมือนกับงานระบบผนัง ฝ้าเพดาน และนอกจากคุณสมบัติเรื่องการกันความร้อนแล้ว ยังสามารถนำมาปรับใช้ในงานตกแต่งผนังอิฐภายนอกอาคารได้อีกด้วย

สำหรับงานระบบผนังเบา จะมีความหลากหลายของประเภทพื้นผิวด้านนอก เช่น แผ่นผนังยิปซัม แผ่นผนังแคลเซียมซิลิเกต หรือ แผ่นผนังซีเมนต์ หรือมีการนำเอาแผ่นกันความชื้นมาประกอบรวมกันในโครงสร้างด้วยสำหรับกรณีที่มีความเสี่ยงต่อความชื้น ฉนวนกันความร้อน

 

การลดความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ 

ฉนวนหินภูเขาไฟ Cool ‘n’ Comfort รุ่น SL เป็นฉนวนกันความร้อนสำหรับงานผนังอิฐ เนื่องจากความยาวของแผ่นฉนวนกันความร้อนร็อควูล และประสิทธิภาพในการลดความร้อนที่สามารถถ่ายเทได้ดีสำหรับอาคาร จึงถูกนำมาใช้ประกอบภายในผนังภายนอกอาคาร

ฉนวนกันความร้อนที่ไม่ติดไฟ หรือ ไม่ลามไฟ

กระบวนการทางอุตสาหกรรม และ ความจำเป็นในเรื่องการปลอดอัคคีภัยสำหรับโครงสร้างอาคาร ฉนวนกันความร้อนรุ่น Cool ‘n’ Comfort SL สามารถตอบโจทย์เป็นอย่างดีสำหรับการป้องกันอัคคีภัยด้วยมาตรฐานการรับรองการจำแนกวัสดุไม่ติดไฟของมาตรฐานยุโรประดับ Euroclass (EN13501-1) A1 คือการไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ ซึ่งส่งผลให้สมรรถนะโดยรวมของอาคารที่ติดตั้งฉนวนกันความร้อนร็อควูลนี้มีความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

การป้องกันเจากสียงรบกวน

สำหรับการควบคุมเสียงรบกวนที่มาจากกิจกรรมภายนอกอาคารด้วยระบบผนังอิฐ เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะควบคุมเสียงรบกวนต่างๆจากสิ่งแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นนั้น การใช้ฉนวนกันความร้อนร็อควูลรุ่น Cool ‘n’ Comfort SL สามารถแก้ปัญหาเรื่องเสียงรบกวนเหล่านี้ได้ โดยการลดทอนเสียงที่เกิดจากกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆภายในโรงงาน ไปจนถึงภายนอกของอาคารในโรงงาน เพราะฉนวนกันความร้อนร็อควูลมีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงที่ดีเยี่ยม ด้วยระบบค่าสัมประสิทธิ์การลดเสียงรบกวน NRC (Noise Reduction Coefficient) ที่มีความหนาที่แตกต่างกัน

สินค้า

ช่องความหนา (มม.)

ช่องความกว้าง (มม.)

ช่องความยาว (มม.)

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ