คุณทราบหรือไม่?

ในเมืองใหญ่มีความท้าทายหลายประการ ทั้งความท้าทายด้านสุขภาพโดยทั่วไปของประชาชนความท้าทายด้านความเป็นอยู่ความปลอดภัย และความท้าทายด้านคุณภาพชีวิต ดังนั้นเราจึงมุ่งเน้นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างความยั่งยืนให้แก่เมือง โดยการสร้างอาคารใหม่ให้มีประสิทธิภาพ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพของอาคารเดิมโดยการปรับปรุงอาคาร

สิ่งที่เราคิด

อ่านเกี่ยวกับสิ่งที่เราคิด

หัวข้อ

ไม่พบข้อมูลที่ต้องการ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านที่ไม่ใช้พลังงาน

การสร้างเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือบ้านที่มีความสามารถในการผลิตพลังงานได้มากพอที่ต้องการใช้

อ่านเพิ่มเติม
RockWorld imagery, The big picture, city, urban, skyscrapers
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับคนนับล้าน

ประโยชน์ของฉนวนความร้อนที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก้สังคม

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การสร้างให้บ้านสะดวกสบายน่าอยู่ขึ้น

การเพิ่มสมรรถนะของฉนวนกันความร้อนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยการคืนทุนภายในสองปี หรือ น้อยกว่าสองปี การลงทุนในฉนวนกันความร้อน อาจช่วยทำให้หลายล้านกลุ่มอุตสาหกรรมประหยัด

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บ้านที่แทบไม่ต้องการความร้อน

ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการก่อสร้างโดยทั่วไป ซึ่งช่วยลดการสูญเสียความร้อน เพื่อให้บ้านสามารถเก็บความอบอุ่นได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานสร้างความร้อน หรือเพียงแค่ปล่อยให้อากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้อง

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การปรับปรุงวัสดุ

เมื่อทำการปรับปรุงบ้านเก่า หรือ วางแผนในการผสมผสานเลือกใช้ฉนวนกันความร้อนที่ถูกต้อง สามารถสร้างความแตกต่างชัดเจนในเรื่องการประหยัดพลังงงาน

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

วิธีสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

การให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการปรับปรุงสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารแสดงถึงโอกาสที่จะพัฒนาให้เมืองของเราเป็นเมืองที่ปลอดภัย และยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

เสียง

จากประสบการณ์เราสามารถสัมผัสได้ว่า สถาปนิกไม่ควรจะเสียเวลาอย่างมากไปกับความคิดเรื่องของการควบคุมเสียงอย่างไร

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

มาตรการการป้องกันมลพิษทางเสียง

การประเมิณมลพิษทางเสียง จากระดับเสียง ไม่สามารถใช้ได้กับคนที่มีใจรักในเสียงเพลง แต่เสียงที่ไม่พึงประสงค์ หรือที่เรียกว่า มลพิษทางเสียงนั้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

ผลกระทบจากมลพิษทางเสียง

เนื่องจากที่ผ่านมามีการพิสูจน์ที่เพิ่มมากขึ้นว่า ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางเสียงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องการการแก้ไข การออกแบบเสียงที่ดีจะช่วยให้คุณครู และ นักเรียนสามารถสื่อสารกันได้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นสำหรับการเรียนรู้

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

การย้ายอาคาร

สถาปัตยกรรมที่สวยงามสร้างความรู้สึกให้ดีขึ้น การมองเห็นอาคารที่สวยงามมีอิทธิพลเหนือความอารมณ์ส่วนตัวและสามารถส่งอิทธิพลในด้านที่ดีต่อชุมชนที่เราอาศัย

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

สถานพยาบาล

ผู้ป่วยสามารถฟื้นตัวได้เร็วขึ้น เมื่อพักรักษาตัวอยู่ในสถานพยาบาลที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถัน

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

ชั้นป้องกัน

ในการออกแบบกรอบอาคาร(โครงสร้าง และ ผนังภายนอกอาคาร) มีความซับซ้อนมากกว่าที่เห็น เนื่องจากกรอบอาคารมีความสำคัญในการสร้างบรรยากาศภายในอาคารให้มีความสะดวกสบาย

อ่านเพิ่มเติม
สังคมเมือง

การทำให้กลายเป็นเมือง และ มหานครที่ยั่งยืน

การออกแบบที่ดี และ การใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีนั้น สามารถทำให้เมืองกลายเป็นเมืองใหญ่ที่ยั่งยืนอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

อาคารที่ไม่มีวัสดุติดไฟ

ตึกที่มีความสูงปานกลางจนถึงตึกสูงควรจะติดตั้งและหุ้มด้วยฉนวนจากวัสดุที่ไม่ติดไฟ.

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

ควันฆ่าคนมากกว่าไฟ

การสูดดมควันพิษก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตมากกว่าถูกไฟไหม้

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดปัญหาอัคคีภัย

การเกิดเปลวไฟสามารถเกิดขึ้นได้จาก 3 องค์ประกอบซึ่งนั่นก็คือ แหล่งที่กำเนิดประกายไฟได้ วัสดุที่ติดไฟ และก๊าซออกซิเจน

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

คุณสมบัติต้านทานการติดไฟ

การใช้วัสดุป้องกันไฟที่มีคุณภาพสูงสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างไฟไหม้เพียงในอาคารหรือไฟไหม้ทั้งอาคารได้

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

สารเคมีหน่วงไฟ

สารไม่ติดไฟนั้นเป็นคุณสมบัติประการสำคัญสำหรับกฎหมายการป้องกันอัคคีภัยและสร้างความปลอดภัยในอาคารหากเกิดกรณีเหตุเพลิงไหม้ทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

สุขภาพดีภายใน

สภาพอากาศภายในที่ดีคือพื้นฐานของการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ในปัจจุบันเราต่างใช้เวลากว่า 90 เปอร์เซ็นต์ภายในสถานที่

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

ประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ของการปรับปรุงบ้าน

ในระหว่างการปรับปรุงและอัพเกรดบ้านให้มีชีวิตชีวาทำให้สิ่งที่อยู่ภายในกำแพงของคุณนั้นจะแตกต่างขึ้นจากเดิมอย่างสิ้นเชิง

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

รับอากาศบริสุทธิ์จากภายใน

เราต่างก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ภายในสถานที่ ซึ่งการมีสภาพแวดล้อมที่ดีภายในบ้านของเรานั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

การอยู่ในพื้นที่ที่ให้ความรู้สึกสบาย

หากคุณเคยพบว่ามันยากที่จะมีสมาธิในห้องเย็นหรือที่ทำงานที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นมากเกินไป คุณจะเข้าใจว่าทำไมการมีสภาพแวดล้อมที่ดีให้ความสะดวกสบายถึงมีความสำคัญ

อ่านเพิ่มเติม
ความเป็นอยู่ที่ดีภายในอาคาร

โรคตึกเป็นพิษ

การบำบัดโรคตึกเป็นพิษสามารถเพิ่มกำไรให้บริษัทเช่นเดียวกับเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งเราต่างก็ใช้เวลามากถึง 90 เปอร์เซ็นต์อยู่ภายในสถานที่ ดังนั้นจึงเป็นเหตุสำคัญที่สถานที่การทำงานจะต้องเอื้ออำนวยและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของเรา

อ่านเพิ่มเติม
ความยั่งยืนและวัฏจักร

เศรษฐกิจแบบหมุนเวียนอย่างมีคุณภาพ

แนวทางรูปแบบเศรษฐกิจที่สามารถบรรลุผลสำเร็จ คือ “การรับมา, การลงมือทำ, การปฏิเสธ” การใช้รูปแบบเศรฐษกิจหมุนเวียนเพื่อลดการผลิตของเสีย

อ่านเพิ่มเติม
ความยั่งยืนและวัฏจักร

เหนือกว่าการนำกลับมาใช้ใหม่

เราทุกคนคุ้นเคยกับแนวความคิดเรื่องการนำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) แต่คำว่า อัพไซคลิ้ง คือการพัฒนาเศษวัสดุอย่างสร้างสรรค์ให้มีมูลค่า และสามารถนำมาใช้ทดแทนการใช้วัสดุบริสุทธิ์

อ่านเพิ่มเติม
ความยั่งยืนและวัฏจักร

วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

การใช้ศักยภาพได้ไม่เต็มสำหรับอาคาร กลายเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาความท้าทายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเรา

อ่านเพิ่มเติม
ความยั่งยืนและวัฏจักร

เมืองที่ประหยัดน้ำ

น้ำจืดเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุดของเรา แต่เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและรุนแรง รวมถึงอัตราการเจริญเติบโตของเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงทำให้เราต้องรีบเร่งในการเตรียมมมาตรการรับมือ

อ่านเพิ่มเติม
ความยั่งยืนและวัฏจักร

ปริมาณอาหารที่เพิ่มขึ้นจากการใช้น้ำที่ลดลง

การเพาะปลูกในเรือนกระจกแบบไฮโดรโปนิก สามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรขึ้นโดยที่ปริมาณการใช้น้ำลดลง

อ่านเพิ่มเติม
ความยั่งยืนและวัฏจักร

การเกษตรที่มีความแม่นยำ

ภาวะการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร การใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวกับการชลประทาน และการนำเอาใยหินภูเขาไฟมาใช้ในการเพาะปลูกของประเทศเนเธอแลนด์แสดงให้เห็นว่า ปริมาณการใช้น้ำลดลงถึงครึ่งหนึ่งจากปรกติ

อ่านเพิ่มเติม
ความยั่งยืนและวัฏจักร

การประหยัดพลังงานตลอดไป

The solution to saving energy is here, today. Insulation is an easy, cost-effective way to make buildings sustainable. การแก้ปัญหาการประหยัดพลังงานอยู่ที่นี่ในวันนี้ ฉนวนกันความร้อนเป็นทางเลือกที่ง่ายและคุ้มค่าสำหรับการสร้างความยั่งยืนของอาคาร

อ่านเพิ่มเติม