วิธีสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากจำนวนของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้พลังงานจึงเพิ่มมากขึ้นตาม

Increasing demand for energy

อาคารทั่วโลกส่งผลกระทบสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันการบริโภคใช้พลังงานประมาณหนึ่งในสามจากพลังงานที่เราใช้ทั้งหมด และ หนึ่งในห้าจากการผลิตก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทั่วโลกเกิดมาจากกระบวนการผลิต ในปัจจุบันจากผลกระทบดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลให้เมืองมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

ประมาณ ปี ค.ศ. 2050 จะมีจำนวนประชากรประมาณ 9.7 พันล้านคนอาศัยอยู่บนโลก และในทุกๆสัปดาห์ จะมีประชากรที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ ประมาณ 1.5 ล้านคน ผู้คนส่วนมากมักจะอาศัยอยู่ในเขตเมือง และประชากรประมาณ 90% มักอาศัยอยู่ภายในตึกอาคาร และนี่คือที่มาของความต้องการใช้พลังงานสำหรับเครื่องปรับอากาศ และ ระบบทำความร้อนที่เพิ่มมากขึ้น.

“อาคารคือตัวแปรที่ส่งผลกระทบต่อการใช้พลังงานทั่วโลกถึง 1 ใน 3 ของการใช้พลังงานทั้งหมด

วิธีการเอาชนะความท้าทาย

มีการประมาณการว่า ในปี ค.ศ.  2050 การรวมกันของการเติบโตของจำนวนประชากรสามารถทำให้เมืองนี้มีอัตราการใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นถึง สอง หรือแม้แต่สามเท่าของ ถือเป็นช่วงเวลาที่โลกมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน สำหรับการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และต้องการการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และนี่นับว่าเป็นความท้าทายที่เป็นไปได้ยากมาก สำหรับการอาศัยอยู่ของประชากรในเมืองอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับปริมาณจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

และการแก้ปัญหาที่ถูกจุด อยู่ที่บ้านและที่ทำงานของพวกเรา ในขณะที่หลายคนปล่อยให้เกิดการสูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ เช่นการไม่สามารถกักเก็บพลังงานความร้อนได้ในสภาพอากาศหนาวเย็น หรือการใช้พลังงานมากเกินความจำเป็นเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับผู้พักอาศัย ในปัจจุบันเทคโนลีการประหยัดพลังงานสามารถสร้างความแตกต่างได้อย่างมาก: เพียงแค่การติดตั้งฉนวนกันความร้อนที่เหมาะสม สามารถช่วยประหยัดพลังงานได้มากถึง 70% ของการใช้พลังงานภายในอาคาร การปรับปรุงอาคาร และการสร้างความมั่นใจให้กับอาคารสร้างใหม่ ที่ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูง โดยการลดความต้องการใช้พลังงาน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อย่างมาก แม้ในขณะที่จำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น

การให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการปรับปรุงสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารแสดงถึงโอกาสที่จะพัฒนาให้เมืองของเราเป็นเมืองที่ปลอดภัย และยั่งยืน

1ภาพข้อมูลการทำความร้อน และการระบายความร้อน

นิยามของประสิทธิภาพของพลังงาน

คำว่า ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน หมายถึง ความสามารถในการให้บริการแบบเดียวกัน (เช่น ความร้อน ความเย็น ความคล่องตัว) แต่มีการใช้พลังงานที่ลดน้อยลง อย่างไรก็ตาม สำหรับการประเมิณผลอาคารจากประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งมีตั้งแต่ บ้านพักอาศัยที่มีความสะดวกสบายเหมาะสำหรับการสร้างสรรค์งานต่างๆ สามารถในการประหยัดพลังงาน  การปรับปรุงคุณภาพอากาศ และการเติบโตทางเศรฐกิจ

การใช้พลังงาน
0

ของการใช้พลังงงานจากอาคารทั่วโลก

การใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นของชาวเมือง
0

ช่วงเวลาในอาคาร

ค่าใช้จ่ายของประชากร
0

สำหรับการดำเนินชีวิต

การเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ของเรา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และการสร้างเมือง

สังคมเมือง

การทำให้กลายเป็นเมือง และ มหานครที่ยั่งยืน

การออกแบบที่ดี และ การใช้วัสดุก่อสร้างที่ดีนั้น สามารถทำให้เมืองกลายเป็นเมืองใหญ่ที่ยั่งยืนอย่างรวดเร็ว

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

ศักยภาพที่ซ่อนอยู่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วยการคืนทุนภายในสองปี หรือ น้อยกว่าสองปี การลงทุนในฉนวนกันความร้อน อาจช่วยทำให้หลายล้านกลุ่มอุตสาหกรรมประหยัด

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

บ้านที่แทบไม่ต้องการความร้อน

ฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของการก่อสร้างโดยทั่วไป ซึ่งช่วยลดการสูญเสียความร้อน เพื่อให้บ้านสามารถเก็บความอบอุ่นได้โดยไม่ต้องใช้พลังงานสร้างความร้อน หรือเพียงแค่ปล่อยให้อากาศบริสุทธิ์เข้าไปในห้อง

อ่านเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

การสร้างให้บ้านสะดวกสบายน่าอยู่ขึ้น

การเพิ่มสมรรถนะของฉนวนกันความร้อนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และมีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

อ่านเพิ่มเติม